ZEVO nejspíš nebude na unijním seznamu udržitelných ekonomických činností, přijdou možná o podporu

Tak zní závěry unijní Technické expertní skupiny pro udržitelné finance, která měla mimo jiné za úkol stanovit kritéria pro roztřídění energetických zdrojů podle toho, zda přispívají k dlouhodobým klimatickým cílům Evropské unie, nebo naopak.

Názory odborníků na to, zda by spalování odpadu s následným energetickým využitím mohlo být vhodnou environmentálně udržitelnou činností, nabízející podstatný příspěvek ke zmírnění změny klimatu, se lišily,“ uvádí text zprávy. Na jedné straně podle expertů existují pádné argumenty proti zahrnutí energie z odpadů do seznamu podporovaných aktivit. K tomu nahrává skutečnost, že se aktuálně v Evropě energeticky využívá poměrně velké množství odpadu, který by se dal vyseparovat. Text expertní skupiny vyjadřuje obavy, že se některé členské státy spoléhají na výrobu energieodpadů, což může mít za následek, že nebudou mít motivaci zvyšovat podíl tříděného odpadu.

Na druhou stranu však zdůrazňuje, že energetické využití odpadů hraje roli i v oběhovém hospodářství, neboť ne veškerý zbytkový odpad lze znovu použít nebo recyklovat. Stále však podle zprávy nejde o takzvaného tahouna cirkulární ekonomiky. Podle Taxonomy Regulation, která mimo stanovuje klasifikaci jednotlivých energetických zdrojů, se však jakákoli činnost vedoucí k významnému zvýšení spalování odpadu nepovažuje za způsobilou, protože poškozuje environmentální cíle oběhového hospodářství. Výjimkou je pouze energetické spalování nerecyklovatelného nebo nebezpečného odpadu. Technická expertní skupina proto do seznamu energetické využití odpadů nezahrnula, ale na druhou stranu doporučuje, aby byla tato otázka předložena k další diskusi a zvážení Platformy pro udržitelné finance.

Návrh nezařadit do seznamu udržitelných aktivit ZEVO nebo jaderné elektrárny vítají některé ekologické spolky. Například hnutí DUHA se ztotožňuje především se závěry expertní skupiny, že velká část spalovaného odpadu v Evropské unii by mohla být recyklována, a že spoléhání některých členských států na spalování komunálního odpadu a další zvyšování spalovacích kapacit povede k naddimenzování stávajících kapacit, a mohla by zastavit zvyšování podílu vyseparovaného odpadu. „Spalování odpadů ničí cenné suroviny a snižuje motivaci vracet je do oběhu či snižovat jejich plýtvání při výrobě či balení zboží. Podobně Komise odmítá financovat jaderné plány. Pokud chce Česká republika využít nabízené peníze a posílit svoji ekonomiku, musí se zaměřit na prevenci a recyklaci odpadů, úspory energie a obnovitelné zdroje,“ dodal Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *