Zásobování teplem Vsetín chce dokončit proces EIA u spalovny

Přestože společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV) před rokem odstoupila od plánů vybudovat v lokalitě Ohrada spalovnu komunálního odpadu, chce dokončit proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA. Starostu Vsetína Jiřího Růžičku (KDU-ČSL) o tom informoval předseda představenstva ZTV Michal Chmela.

Proti výstavbě zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) byla ve Vsetíně část veřejnosti, proti záměru vznikla i petice. Před rokem zamítli stavbu i zastupitelé města. Starosta tehdy uvedl, že spalovna může mít nezanedbatelná ekologická rizika a její výstavba na Ohradě nedaleko centra města je nevhodná.

Investor se přesto rozhodl nechat posoudit vliv záměru na životní prostředí a předal zlínskému krajskému úřadu doplněnou dokumentaci. „Dokončení procesu EIA je důležité z pohledu naší mateřské společnosti MVV Energie CZ, která jedná o výstavbě zařízení ZEVO s obdobnými parametry i v dalších městech, kde provozuje centrální zásobování teplem a kde vedení měst zvažuje různé varianty, jak řešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování. Úspěšné dokončení procesu posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude garancí, že tyto vlivy budou i v jiných městech s největší pravděpodobností zanedbatelné,“ uvedl v dopise starostovi Chmela. „Věřím, že i z pohledu města Vsetín bude dokončení dokumentace EIA a její veřejné projednání přínosné, protože dokumentace velmi podrobně mapuje stav životního prostředí ve Vsetíně a může být použita jako relevantní podklad při rozhodování, na jaké oblasti se v budoucí ekologické politice města zaměřit,“ uvedl Chmela.

Město již dostalo dokumentaci k procesu EIA od krajského úřadu. „V souladu se zákonem bude vyvěšena na úřední desce města. Kdokoliv z veřejnosti k ní může až do 14. prosince zaslat krajskému úřadu připomínky. Vedení města dokumentaci podrobí důkladné analýze. Bez ohledu na to ale platí rozhodnutí zastupitelstva z listopadu loňského roku. Tedy že jednoznačně odmítáme stavbu spalovny v dané lokalitě,“ uvedl Růžička.

(ČTK)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *