Zamítnutí nového zákona o obalech poškodí recyklační ekonomiku, varuje asociace

Odložení navrhované odpadové legislativy o jeden rok by do praxe přineslo řadu problémů, upozorňuje Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH). Senátoři minulý týden s řadou výtek navrhli, aby odpadový zákon byl nejprve doplněn o chybějící nebo sporné body, a posunut o rok. Vládní návrh zákona o obalech pak chtěli senátoři úplně zamítnout, protože podle nich mimo jiné zajistí monopol stávající autorizované obalové společnosti. Obalový zákon však podle asociace toto riziko naopak pomůže snížit.

Transpozice nové obalové směrnice je již nyní podle ČAObH opožděná o pět měsíců. Nepřijetí novely zákona o obalech znamená nový legislativní proces včetně připomínkových řízení, což povede ke zpoždění transpozice nejméně o další rok, upozorňuje asociace ve své zprávě.
„Z hlediska EU je významnou skutečností, že zatímco zpoždění transpozice je tolerováno, pokud je transpoziční norma v parlamentním procesu, není nikdy tolerováno, pokud transpozice vůbec není předložena parlamentu. Přesně tato situace nastane, pokud bude návrh novely zamítnut,“ vysvětlil ředitel ČAObH Miloš Kužvart. To samé se podle něj týká i transpozice směrnice o jednorázových výrobcích z plastu, která na obalovou směrnici navazuje.

Možné odložení navrhovaných zákonů naopak vítá Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která poukazuje na chybějící prováděcí vyhlášky, na které se nová legislativa v řadě případů odkazuje. Podle ředitele ČAOH Petra Havelky budou obce a firmy pod velkým tlakem, aby všechny nové povinnosti dokázaly splnit.

Je třeba výrazně upravit firemní systémy, software, smlouvy, evidence a řadu dalších věcí, musí se však počkat na platné vyhlášky. Příkladem budiž to, že obce a firmy aktuálně např. jednají o nových cenách, protože nový zákon nakládání s odpady jednoznačně zdražuje. Nikdo ale nyní nedokáže nové ceny přesně definovat, protože klíčové detaily nákladů přinesou opět až vyhlášky,“ citoval Petr Havelka své vyjádření pro Hospodářské noviny.

Odložení investic

Odložení novely zákona však podle ČAObH donutí investory buď pozastavit zahájené projekty, nebo se vystavit možným ztrátám, neboť počítají s tím, že provozní náklady zafinancují výrobci a dovozci baleného zboží prostřednictvím autorizovaných obalových společností. Ty se totiž s novelou zákona stanou odpovědné za recyklaci odpadu i po jeho vytřídění, což stávající zákony neumožňují.

Lze těžko očekávat, že by investoři, z důvodu nejistoty navozené zamítnutím zákona, pozastavené či odložené projekty reaktivovali dříve, než bude zcela dokončen nový legislativní proces a novela nabude plné účinnosti. Zamítnutí zákona vede k faktickému odložení investic do odpadové infrastruktury nejméně o dva roky,“ uvedl Miloš Kužvart s tím, že zamítnutí zákona také znemožní čerpat zdroje z Národního plánu obnovy, který byl pro ČR schválen Evropskou komisí pro roky 2021-23. Dodal také, že zpoždění investic do úpravy a recyklace odpadu znamená, že po dobu nejméně dvou let zůstane účinnost recyklace na současné úrovni s odpovídajícím procentem skládkování již vytříděného odpadu. To může ohrozit recyklační cíle, vytyčené EU. To samé se týká i investic do ekomodulace, podle které mají výrobci snadno recyklovatelných obalů platit méně na jejich recyklaci. To stávající obalový zákon neumožňuje.

Zvýšení nákladů na odpadové hospodářství

Podle ČAObH se může také prodražit nakládání s odpady. Rozjeté investice do recyklace se totiž mnohdy opíraly o časově omezený plán zelených investic EU, které mají za cíl obnovit ekonomiku po koronakrizi.

Takové investice nejsou provozně ekonomické, bez toho, aby se výrobci obalů a baleného zboží finančně podíleli na krytí nákladů, jak jim ukládá směrnice o odpadech. Odložení novely zákona znemožní českým podnikům přístup k tomuto financování,“ dodal Miloš Kužvart, podle kterého si pak také zahraniční investoři pro možnou výstavbu recyklační technologie vyberou jiný stát, který obalovou směrnici transponoval. To podle něj v budoucnu povede ke zvýšené přeshraniční přepravě, což v důsledku zaplatí český spotřebitel v ceně výrobku. Ztráta konkurenceschopnosti podle ČAObH hrozí i v oblasti ekodesignových obalových technologií,

ČR díky vysokému stupni třídění je přirozeným měřítkem pro ekomodulaci a řada mezinárodních výrobců sleduje české podmínky jako návod pro ekodesign. Pokud nebude v ČR transponována směrnice novelou obalového zákona, tedy nebude zavedena ekomodulace, česká ekonomika se této své výhody vzdá,“ vysvětlil Miloš Kužvart, podle kterého také vznikne prostor pro import dotovaných recyklátů z okolních států a pro domácí recykláty nebude odbyt.

Monopol obalové společnosti

Senátorům se dále nelíbilo, že takzvaná obalová novela počítá s tím, že sběrná místa na obaly by musela být ze zákona v 90 procentech obcí. Podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry ukládá navrhovaný zákon uzavřít smlouvy s minimálně 25 procenty obcí, což fakticky znemožní konkurenci vůči obalové společnosti EKO-KOM. To ale podle ČAObH nehrozí.

Naopak oproti současnému zákonu, který vyžaduje, aby nová obalová společnost před zahájením své činnosti měla smluvně zajištěný celostátní funkční systém třídění ve všech obcích, novela tuto podmínku značně změkčuje a současně zavádí princip, kdy vznikající obalová společnost může využívat sběrný systém již existující společnosti. Nepřijetím novely se tedy konkurenci nepomáhá, ale naopak se její vznik omezuje,“ vysvětlil Miloš Kužvart.

Dodal také, že současný zákon vede evidenci podle starých definičních pravidel pro obaly, která jsou jiná, a především vede evidenci recyklace podle definice platné do konce roku 2020, kdy se za recyklaci považuji již úprava odpadu na třídičce, nikoli jeho konečné zpracování.

Zákony znovu ve sněmovně

Senát navrhl posunout účinnost nové odpadové legislativy i přes nesouhlas ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Členové horní komory zdůraznili mimo jiné právě nedostatečně připravené prováděcí předpisy, což by pod nich mohlo způsobit chaos v nakládání s odpady po Novém roce. Stejně Senát naložil s pravidly pro zpětný odběr elektrozařízení a navazující normou.

Šéf resortu životního prostředí však po jednání 12. listopadu novinářům řekl, že požádá sněmovnu, aby senátní verze přehlasovala, přestože s některými dílčími pozměňovacími návrhy souhlasil.*

-red-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *