V polovině prázdnin by mohl začít trvalý monitoring vody v řece Bečvě

Stanice kontroly kvality vody by měla být ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky má předejít ekologickým haváriím, spravovat ho bude Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. (VUV TGM). Loni v září byla otrávena řeka Bečva v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov, viník stále není znám.

„Máme podánu žádost o stavební povolení s tím, že pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom výzkumný monitoring spustit už v polovině letošních prázdnin. Biologickou jakost vody pak dokážeme měřit a vyhodnocovat nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček. Monitoruje se jejich reakce na aktuální kvalitu vody, přičemž v případě varovných signálů je možné automaticky odebrat vzorky,“ uvedl v tiskové zprávě valašskomeziříčské radnice náměstek ředitele VÚV TGM Libor Ansorge.

Podle něj je nezbytná součinnost s dalšími dotčenými orgány. „Stejně jako dosud jsme připraveni okamžitě spolupracovat a v případě jakékoliv nestandardní události odebrat vzorky od vytipovaných výustí. Zatím máme příslib, že výzkumná monitorovací stanice bude na Bečvě umístěna rok. Za město Valašské Meziříčí jsme ale připraveni jednat o možnostech zajištění jejího dalšího provozu,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

VÚV nyní dělá namátkový monitoring vody v Bečvě. „Náš městský úřad naopak zajišťuje monitoring vytipovaných výustí, abychom v případě potřeby dokázali určit zdroj znečištění,“ uvedl Stržínek. Výzkumný ústav začal zveřejňovat výsledky svých odběrů na webu becva.vuv.cz.

„Náš ústav po dohodě s Ministerstvem životního prostředí zahájil koncem ledna 2021 pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění a v případě významného snížení jakosti povrchových vod pak využít expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin. S městem Valašské Meziříčí jsme se dohodli, že na webové stránce becva.vuv.cz vytvoříme prostor, kde budou zveřejňována také data získaná z jejich měření,“ uvedl ředitel VÚV TGM Tomáš Urban.*

-čtk-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *