V Nizozemsku se otevře závod na zpracování polystyrenového odpadu

Nový recyklační závod PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu bude recyklovat demoliční odpad z expandovaného polystyrenu (EPS) a další problematické součásti demoličního odpadu. Provoz zahájí 16. června.

Závod bude recyklovat polystyren za využití fyzického recyklačního procesu založeného na technologii CreaSolv®. Ta přemění pěnový demoliční EPS odpad z izolací budov z Nizozemska, Německa a dalších zemí na novou surovinu. Technologie by měla zvládnout odstranit například cement a další zbytky stavebních hmot, nebo také problematické zpomalovače hoření, ze kterých se recyklací získá brom.

„Tento závod je ukázkou toho, že v oblasti výroby EPS stále hledáme nové způsoby, jak zlepšit možnosti recyklace. Účelem tohoto závodu je připravit půdu pro výstavbu podobných závodů na recyklaci materiálů EPS ve zbytku Evropy,“ uvedl spoluředitel závodu PolyStyreneLoop Lein Tange

Zařízení v Terneuzenu bude schopno recyklovat 3 300 tun polystyrenového demoličního odpadu ročně. „Skutečnou výhodou je, že se tento závod dokáže postarat nejenom o stávající recyklační odpad, ale také o recyklační odpad starší,“ uvedl spoluředitel závodu Jan Noordegraaf. „Navíc jsme toho schopni dosáhnout přibližně se stejným energetickým vstupem jako v případě mechanické recyklace a energii, kterou používáme, produkují výhradně větrné elektrárny,“ dodal.

Provoz získal grant programu LIFE Evropské unie. Vybudovala ho společnost PolyStyreneLoop Cooperative, nizozemská nezisková organizace, jejímiž členy je více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu.


EPS je lehká pěna, tvořená z 98 % vzduchem a ze 2 % technologiemi s vynikajícími ochrannými a tepelně izolačními vlastnostmi. Kromě použití ve stavebnictví a při stavbě komunikací se také hojně používá jako obalový materiál na ochranu nejrůznějších výrobků, od těžké bílé techniky až po citlivou elektroniku, čerstvé ovoce a zeleninu, vakcíny a dokonce také včely.*


-red-

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *