V Česku vzniklo loni víc než 3,5 tisíce kilogramů odpadů na hlavu

V roce 2019 bylo v České republice vyprodukováno 37,4 milionu tun všech odpadů, z toho 1,8 milionu tun nebezpečných odpadů. Na jednoho obyvatele tak připadá produkce 3502 kilogramů. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí.

Z celkového množství všech odpadů bylo 88 % využito. Z toho 84,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách tak skončilo 9,5 % všech odpadů. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil vloni 15,7 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2019 vyprodukovali 5,9 milionů tun, což je o 97 tisíc tun více než v roce 2018. Každý občan tedy v průměru ročně vyprodukuje 551 kg komunálního odpadu. Z toho jich bylo využito 41 % materiálově a 12 % energeticky.

Na skládkách vloni skončilo opět 46 % komunálních odpadů, tedy stejný poměr jako v roce 2018, přestože mírně vzrostlo množství komunálního odpadu. Klesá i množství biologicky rozložitelného odpadu, který končí na skládkách, meziročně o více než 6 %. Přesto je množství odpadu, který končí na skládkách, stále neúměrně vysoké,“ uvedl Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP.

V Česku se skládkuje mnohem více komunálních odpadů, než je průměrná úroveň v EU. Ta v roce 2018 představovala 24 %. Podle ministerstva pomůže zamezit skládkování navrhovaná odpadová legislativa, která navrhuje například postupně rostoucí poplatky za ukládání komunálního odpady na skládky nebo zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů v roce 2030.*

-red-

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *