Teplárenské společnosti loni investovaly do snížení emisí 2 miliardy korun

Modernizace provozů tepláren by měla pokračovat i v příštích letech. Jen od roku 2013 si modernizační investice vyžádaly už víc než 23 miliard korun. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu podle sdružení klesly mezi lety 2013 a 2018 o 51 %. Emise oxidů dusíku jsou pak nižší o 37 %.

„Modernizace tepláren bude pokračovat až do roku 2022, kdy končí přechodné období pro některé střední a menší teplárny. Paradoxně budou muset dodatečné investice provést i některé již ekologizované velké teplárny, které provedly investice jako první,“ uvedl předseda výkonné rady sdružení Tomáš Drápela.

Emisím prachu podle Teplárenskédo sdružení dominují lokální topeniště, jejichž emise stále rostou. „V roce 2017 vypustily domácnosti z lokálních topenišť přes 74 % emisí jemného prachu, to je dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,5 %. Podíl domácích topenišť na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrénu činil dokonce 98 %,“ dodal Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Teplárenské sdružení České republiky bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií. V současnosti členové sdružení dodávají teplo do 150 měst a obcí České republiky. Celkově jde o 1,3 milionu domácností, v nichž žije přes tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům. Jednou z největších teplárenských společností v Česku je Pražská teplárenská.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *