Kategorie:
Nezařazené

Synthesia zvažuje, co se starými zátěžemi

Pardubická chemička Synthesia zvažuje, jak dál naložit se starými ekologickými zátěžemi, které se nacházejí v jejím areálu. V minulosti dokončila sanaci laguny betasmoly a laguny železitých kalů, většina odpadů z výroby však stále zbývá.

„Provedla se aktualizace analýzy rizik, která popisuje, jaké by mohlo být řešení zbývajících zátěží. Než se přistoupí k tvorbě prováděcího projektu, bude se provádět monitoring obsahu škodlivin v podzemních vodách, aby se ukázalo, jaký je vliv starých zátěží na okolí,“ řekl  ředitel technicko-provozního úseku společnosti Tomáš Procházka. Podle dosavadního sledování nebyla zjištěna kontaminace, která by ohrožovala životní prostředí.

V areálu Synthesie stále zůstávají dvě skládky tuhých odpadních látek (STOH), laguna destilačních zbytků, retenční nádrž Lhotka, laguna sádry a sedimentační jímka číslo 3. Původní představa, že by se několik set tisíc tun odpadů odtěžilo a odvezlo k likvidaci, je podle Procházky nyní nereálná. Pokud by ale monitoring prokázal, že se vliv na okolí zmenšuje, bylo by vhodnější skládky zabezpečit, izolovat od okolního prostředí a ponechat na místě. „Je to pro nás nevýhodné, protože tyto pozemky už nikdy nevyužijeme, ale bylo by to asi jednodušší i levnější řešení,“ uvedl.*

Komentáře ke článku 2

  • Randalltbartel

    I was seeking this definite info for quite a while. This kind of in may help my friends too. Keep on posting the great work. Some are helpful content in there. It is decent to see your site. I get a kick out of the chance to share these sorts of items to my friends. They like to read the websites for increasing great contemplations and information. Here you can check out my best essay writing service to having a wonderful support for your writing.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *