Studie: Hračky z černého plastu jsou kontaminované stejně jako nebezpečný odpad

Tým vědců z holandského výzkumného centra BioDetection Systems, české Arniky a mezinárodní sítě IPEN zjistil, že hračky vyrobené z černých plastů mají toxický účinek na lidské buňky. Studie tvrdí, že míra dioxinů ve vzorcích testovaných hraček je srovnatelná s množstvím, které se nachází například v popelu ze spaloven.

Výzkum analyzoval vzorky hraček z černých plastů z České republiky, Argentiny, Německa, Indie, Nigérie a Portugalska. Studie v hračkách objevila kromě vysoké koncentrace dioxinů také zpomalovače hoření. Za posledních několik let Arnika našla bromované difenylétery také v dalších několika desítkách v Česku prodávaných hraček a dalších spotřebních předmětů.

Výzkumný tým nejdříve nechal analyzovat vzorky v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření, část z nich pak také v německé laboratoři MAS v Münsteru na bromované dioxiny. Nakonec v BioDetection Systems zkoumali jejich účinek na lidské buňky. Na buňkách se projevila vysoká aktivita dioxinů a výzkumný tým došel k závěru, že když děti dávají hračky do úst, výrazně se tím zvýší jejich každodenní vystavení dioxinům.

„V některých zkoumaných vzorcích dosáhla jejich úroveň tisíců pikogramů na gram, přitom jsou nebezpečné již v koncentraci desítek pikogramů na gram. Bromované dioxiny jsou vysoce nebezpečné látky, které prokazatelně poškozují vývoj mozku, škodí imunitnímu systému, zvyšují riziko rakoviny a narušují funkci štítné žlázy,“ uvádí sdružení Arnika ve své zprávě, podle které ukazují výsledky studie na velkou slabinu oběhového hospodářství. „Nynější systém recyklace umožňuje udržovat v oběhu plasty pocházející z elektroodpadu a obsahující zpomalovače hoření a dioxiny. Výsledkem jsou nebezpečně kontaminované výrobky vyrobené z recyklovaných plastů, včetně dětských hraček,“ dodává sdružení.

„Výsledky studie ukazují, jak stávající praxe umožňuje, aby se nebezpečné látky dostaly do hraček. Je morálně nezbytné přísněji kontrolovat, aby se POPs nedostávaly do spotřebního zboží. Musíme zastavit příval elektroodpadu a plastů se zpomalovači hoření do recyklačního procesu. Musíme také nastavit dostatečně přísné limity pro přítomnost POPs v odpadu. Jinak bude naše oběhové hospodářství toxické,“ uvedl spoluautor studie a vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík. Podle něj by proto toxické plasty měly být vyřazeny z recyklačního cyklu.*

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *