Soud zasáhl do letitého sporu o technologické zabezpečení na skládkách

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti společnosti AVE CZ v kauze využívání materiálu Rekosol na skládce Fedrpuš u Jindřichova Hradce, a zároveň se vyslovil k možnosti využívání části odpadu na terénní úpravy skládek. Informoval o tom portál Česká justice. Otázka, co může a co nemůže posloužit jako technologické zabezpečení pro těleso skládky, je také předmětem otevřených kauz na deponiích v Čáslavi, Benátkách nad Jizerou a Hořovicích ve Středočeském kraji.

„Přestože je tento odpad na skládce umístěn tak, aby bylo její těleso zajištěno před narušením těsnosti, stability, konstrukce, či před nežádoucími deformacemi, stále zůstává primárním cílem umístění tohoto odpadu na skládku jeho uložení, nikoliv využití. Daný odpad by byl na skládku ukládán i tehdy, pokud by integrované povolení neumožňovalo stěžovateli jeho použití na konstrukční prvky skládky. Jen proto, že tento materiál disponuje vhodnými vlastnostmi pro zajištění požadavků vyplývajících z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a získává tak při svém umístění na skládku ještě dodatečnou roli, nezískává tím rovněž status využitého odpadu. Tato jeho doplňková role totiž nepředstavuje žádný samostatný hlavní způsob určení, který by byl odlišný od jeho odstranění uložením,“ stojí v odůvodnění senátu.

Správní orgány a případně i soudy by tak měly vždy posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť, a nevytvářet precedent pro všechny podobné spory. Podle portálu Česká justice, který na rozhodnutí soudu upozornil, tak není možné paušálně odmítnout využívání odpadu pro sanace a technické zabezpečení skládky v první fázi provozu, jak dosud zákon vykládala Česká inspekce životního prostředí a některé soudy. Na druhé straně však nelze ani pokaždé takové nakládání s odpady hodnotit jako využití a tím pádem ho ani nevykazovat.

Společnost AVE CZ, která stížnost podávala, rozhodnutí soudu přivítala. „Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ uvedl jednatel AVE Roman Mužík. Rozhodnutí NSS firma vnímá jako potvrzení neoprávněnosti požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce.

Podle čáslavské radnice však rozsudek neřeší oprávněnost nebo  neoprávněnost zpětného doměřování poplatků za uložení odpadu, a závěry skládkařské firmy považuje město za účelovou argumentaci před aktuálním projednáváním novely zákona o odpadech v Senátu.  „Za důležité považujeme i to, že Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku (čl. VI bod 26) vyjádřil jednoznačné stanovisko, že odpady použité na tvorbu tzv. konstrukčních prvků skládky podléhají povinnosti tvorby finanční rezervy dle § 49. odst. 1 zákona o odpadech,“ vysvětlil čáslavský starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).*

Shrnutí celé kauzy připravujeme do listopadového čísla časopisu Odpady.
-red-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *