Slovensko podpoří výstavbu čistíren odpadních vod

Slovenské Ministerstvo životního prostředí plánuje poskytnout v rámci operačního programu Kvalita životního prostředí peníze z Fondu soudržnosti na podporu budování veřejných kanalizací, čistíren odpadních vod a výstavbu veřejných vodovodů. Ve výzvě fondu je aktuálně 11 600 000 EUR.

Spolu se zdroji spolufinancování ze státního rozpočtu a z prostředků příjemců dosáhnou zdroje na podporu jednotlivých projektů ve vyhlášené výzvě objem 96 milionů EUR. „Tento objem zdrojů bude alokován na nenávratný finanční příspěvek těm žádostem, které již byly předloženy do řízení a v době zvýšení alokace výzvy tak budou moci být schváleny,“ uvedl resort s tím, že je důležité, aby žadatelé předložili žádost co nejdříve.

O příspěvek mohou žádat obce, sdružení obcí, vlastníci kanalizací nebo právnické osoby oprávněné k podnikání v oblasti veřejných kanalizací. Peníze jsou určené hlavně pro výstavbu stokových sítí, čistíren odpadních vod a veřejných vodovodů.

-red-*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *