Slovenská vláda schválila nízkouhlíkovou strategii

Náklady na snižování emisí skleníkových plynů na Slovensku si vyžádají 1,8 % HDP ročně až do roku 2040. Oznámilo to slovenské Ministerstvo životního prostředí. Pro dosažení uhlíkové neutrality proto počítá s modernizací průmyslu, ekologizací dopravy nebo dalším zalesňováním. Vláda proto schválila Nízkouhlíkovou strategii rozvoje SR do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

„Za nízkouhlíkovou strategií stojí dva roky intenzivní práce ministerstva spolu s odborníky ze Světové banky a Aténské technické univerzity. Považujeme tyto instituce za světovou špičku v oblasti změny klimatu,“ řekl státní tajemník slovenského Ministerstva životního prostředí Norbert Kurilla.

Do přípravy dokumentu se podle resortu zapojila také laická i odborná veřejnost. V rámci spolupráce vznikly konkrétní modely, jak na Slovensku dosáhnout klimatické neutrality. „Modely se skládají z tisícovek rovnic, které pracují s tisícemi údajů. Přitom celé know-how zůstává ve vlastnictví Slovenské republiky,“ upřesnil tamní zelený resort.

Nízkouhlíková strategie navrhuje například přijetí zákona o změně klimatu se závazným cílem pro rok 2050, určuje pravidla pro omezení fosilních paliv nebo pro podporu hromadné dopravy. Klíčové bude také zachytávání a využívání veškerého tepla ze zpracování odpadů a důsledné aplikování principu „znečišťovatel platí“. Legislativa se také zaměří na podporu lokálních potravin nebo zavádění sdílených kol ve městech a obcích. „Stranou však nezůstala ani podpora biohospodářství, zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy, nebo obnova rašelinišť a mokřadů,“ dodává slovenské Ministerstvo životního prostředí.*

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *