SAKO Brno vypisuje zakázku na třetí kotel ZEVO

Jde o výstavbu třetí spalovenské linky v areálu městské firmy SAKO Brno. Stávající kapacita kotlů je už plná. K výběru zhotovitele a podpisu smlouvy by mohlo dojít začátkem příštího roku. Provoz by mohlo zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z nevyužitelného komunálního odpadu začít v roce 2025.

„Představenstvo společnosti SAKO Brno schválilo kompletní zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele a současně vydalo pokyn k zahájení výběrového řízení,“ oznámil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Zadávací dokumentaci firma zveřejní v těchto dnech.

Nová linka navýší kapacitu celého zařízení na 352 000 tun zpracovaného odpadu ročně. Plánovaným technickým řešením se zařadí mezi energeticky nejúčinnější zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla v celé republice, oznámila společnost. Modernizací výrobního zařízení se výrazně navýší možnost dodávek tepla do sítě centrálního zásobování teplem a množství dodané elektrické energie městu Brnu. „Kapacita stávajících kotlů na energetické využívání odpadů je již několik měsíců zcela naplněna a stále přicházejí další požadavky na přebírání odpadu, které již plníme jen s obtížemi. Také skládky v blízkém i vzdáleném okolí se postupně zaplňují. Plánované navýšení kapacity zařízení na energetické využívání odpadu se tedy jeví jako naprosto nezbytný krok z hlediska udržitelné budoucnosti odpadového hospodářství regionu,“ dodal Filip Leder.

Záměr společnosti SAKO Brno letos v lednu vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čímž mohlo dojít k zahájení územního řízení, k němuž se kromě jiných dotčených orgánů státní správy nedávno kladně vyjádřilo také vedení města Brna.*

-red-

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *