Resort životního prostředí promine zmeškané lhůty u některých správních řízení

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) by mohlo prominout nedodržení lhůt u správních řízení, pokud jeho účastníci například nestihnou podat odvolání, vyjádření nebo doplnění podkladů. To se bude týkat řízení s povinnou lhůtou v době od 12. března až do zrušení nouzového stavu.

Podle Ministerstva životního prostředí půjde zejména o případy, kdy úkon vyžaduje osobní účast u správního orgánu nebo třeba osobní podání na poště. Lhůty pro tyto úkony mohou být na základě žádosti prominuty, a to následujícím způsobem, popisuje resort: “Po skončení doby trvání nouzového stavu poběží účastníkům řízení 15denní lhůta pro požádání o prominutí zmeškání úkonu, současně ale musí být příslušný úkon realizován. Jako praktický příklad lze uvést: účastník řízení nedoplní podklady ve stanovené lhůtě, neboť by to vyžadovalo osobní podání na poště. Účastník řízení do 15 dnů od skončení nouzového stavu odešle správnímu orgánu podání, jímž požádá o prominutí zmeškání úkonu z důvodů nemožnosti osobního předání podkladů na poštu v době nouzového stavu, a současně v tomto podání předloží požadované podklady. Správní orgán bez dalšího usnesení rozhodne o prominutí zmeškání úkonu,” vysvětluje zpráva MŽP. To se ovšem nebude týkat případů, kdy má účastník řízení datovou schránku.

Ministerstvo životního prostředí také žádá veřejnost o trpělivost s vyřízením jejich podání. “Správní orgány v souladu s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 217 soustředí své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů Vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy vykonávají v omezeném rozsahu,” dodává MŽP.
(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *