Kategorie:
Nezařazené

Radnice zjišťují škody. Kvůli chybám skládkařské firmy přišly o stamiliony

Rekordní pokutu dva miliony korun dostala už v letos srpnu firma AVE CZ od České inspekce životního prostředí za nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016 a 2017. Pro dotčené obce to však neznamená jen administrativní problém, ale pravděpodobně také ztrátu nemalých částek. Za chybně vykázaný odpad, který se na papíře tváří jako technologické zabezpečení skládky, totiž obce s deponií na svém katastru nedostanou nic.

Inkasovat by přitom obce měly nejméně 500 korun za jednu tunu odpadu uloženého na skládku na jejím území. Méně odpadu znamená méně peněz. Takový případ aktuálně řeší například Čáslav nebo Benátky nad Jizerou. „Provozovatel ohlašoval odpady pod jiným kódem a tím se jich zbavoval. Odpady, které v daném případě provozovatel používal při jejich ukládání současně jako konstrukční prvky skládek Čáslav a Benátky, neměly povahu technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky, ale odpadů ukládaných na skládce, byť ukládaných způsobem, který současně „zajišťoval“ těleso skládky,“ řekl k srpnovému závěru Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze. V případě Čáslavi šlo podle inspekce za dva uvedené roky o 546 131,32 tun odpadů a v Benátkách nad Jizerou se tak chybně zaevidovalo 205 293,53 tuny různých druhů odpadů.

Zjišťování škod

Dotčené radnice se proto snaží bránit. Patřičné kroky například podnikli v Benátkách nad Jizerou, jak potvrdil tamní starosta Karel Bendl (ODS), ale kvůli komplikovanosti celé situace nechtěl věc zatím blíž komentovat. Aktivní je i město Čáslav, které podle svého starosty Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) podrobně zjišťuje rozsah nevyměřených poplatků za odpad: „My kontrolujeme období za roky 2016, 2017 a 2018. Od provozovatele skládky, firmy AVE, máme veškerou dokumentaci, kterou k tomu potřebujeme. Jsou to údaje o tom, jaké množství a jakého druhu odpadů se ukládalo na skládku, kdo jsou ti původci a jestli byly nebo nebyly vyměřeny a následně vybrány poplatky,“ řekl starosta Čáslavi. Podle něj přišlo město za poslední tři roky na poplatcích řádově o stovky miliónů korun. Nesrovnalostí si radnice všímala údajně už delší dobu, tedy ještě dřív, než ČIŽP začala udělovat provozovateli skládky v Čáslavi pokuty za chybnou evidenci. Podle Málka se pracovníkům města nezdála výše inkasovaných poplatků adekvátní objemu odpadů ukládaného na skládku: „Roční výše poplatků se pohybovala před několika lety na hranici 20 milionů. Pak ale začaly poplatky klesat a v současné době se pohybují mezi 13 a 14 miliony korun. I z našeho laického pohledu to nekorespondovalo s tím, jak roste objem odpadů ukládaných na skládku. To byl ten prvotní impulz, kde město žádalo firmu o vysvětlení,“ řekl starosta. Vysvětlení se městu od firmy skutečně dostalo. Společnost ale podle Málka možnou chybu nepřipouští. „Skutečný rozsah nevyměřených a následně nezaplacených poplatků za uložené odpady na skládku však město rozkrývá až důslednou kontrolou po vyjasnění všech právních aspektů této problematiky, přičemž provozovatel skládky, firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. veškerá pochybení odmítá,“ uzavírá starosta Čáslavi.

Firma se hájí

Stejně tak se provozovatel dvou dotčených skládek i teď brání, že postupuje podle platných předpisů: „Na Skládkách v Benátkách n. J. a v Čáslavi provozujeme povolenou mezideponii pro dočasné ukládání nebezpečného odpadu určeného k termickému využití ve spalovně v Kralupech. ČIZP vyžaduje speciální provozní řád na obě mezideponie přesto, že dle našeho výkladu jsou zařízení součástí provozního řádu skládky,“ sdělila redakci mluvčí AVE Pavla Ivácková a dodala, že se společnost proti pravomocné pokutě brání soudní cestou. Stejně tak firma nesouhlasí s tvrzením obcí, že by kvůli pochybením přišly o patřičné poplatky: „Odvádíme poplatky dle platné legislativy a v souladu s provozním řádem skládky. Všechny odpady jsou řádně evidovány a vykazovány. Nevidíme žádné pochybení ani možnost chybné evidence odpadů a tedy nepřipouštíme možnost, že by obec mohla dostat jinou částku, než jsme vykázali,“ dodala Ivácková. S dotčenými radnicemi prý firma jedná a vysvětluje případné dotazy.*

 

Anna Soldatova

Kompletní článek si můžete přečíst v listopadovém čísle časopisu Odpady

Komentáře ke článku 8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *