Průzkum v Ostravě naměřil velký podíl částic prachu

Velký podíl velmi jemných částic v polétavém prachu v Ostravě zjistil průzkum vědců Akademie věd ČR a Ostravské univerzity (OU). Menší částice jsou podle vědců pro lidský organismus větším zdravotním rizikem. O výsledcích dílčího výzkumu složení polétavého prachu informoval Ondřej Machaczka z Lékařské fakulty OU.

Výsledky ukazují, že částice s aerodynamickým průměrem řádově menším než 0,25 mikrometru tvořily v polétavém prachu 41,2 procenta. „Zjistili jsme překvapující převahu velmi jemných částic v odebraném vzorku polétavého prachu na Ostravsku. Byly to částice menší než 0,25 mikrometru. To jsou takzvané velmi jemné částice, které už v sobě obsahují i nanočástice,“ popsal Machaczka.

Zdůraznil, že ohledně zdravotního dopadu se tyto částice označují jako rizikovější. „Obecně se uvádí ve studiích, že čím menší je prachová částice, tím se může dále dostat až do organismu, v případě nanočástic se dostává tedy až do krve,“ řekl. Připomněl, že expozice polétavého prachu má vliv na vyšší výskyt respiračních onemocnění, zhoršení plicních funkcí či karcinomu plic.

Podle Machaczky tým využil nejmodernější odběrovou aparaturu, která umožnila separaci a zachycení prachových částic v pěti frakcích podle velikosti prachových částic. Celkem bylo odebráno 50 vzorků a provedeno 250 měření. Podle vědce na výzkumu spolupracovali vybraní lidé, kteří měřili hodnoty během své běžné činnosti v rámci celé Ostravy. Zároveň se měření odehrávalo i stacionárně na dvou ostravských lokalitách. Jedna byla v zástavbě, druhá ve výrazně znečištěném prostředí poblíž oficiálních měřicích stanic.

Machaczka dodal, že zatímco v případě tohoto výzkumu se vědci zaměřili na krátkodobou expozici, v budoucnu mají v plánu věnovat se i výzkumu delších časových úseků.

Průzkum se uskutečnil v rámci projektu Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí, který trvá od roku 2018 do roku 2023. Zástupci Ostravské univerzity a Akademie věd ČR dnes v Praze prezentovali první výsledky některých výzkumů.*

(ČTK)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *