Provozovatel skládky Celio nevidí ve skladování nebezpečných odpadů pochybení

Firma Purum Kraft, pod kterou patří skládka Celio u Litvínova na Mostecku, neshledala pochybení ve skladování nebezpečných odpadů. Postupuje v souladu se schválenými dokumenty, uvedla mluvčí firmy Klára Kobzová. O omezení skládky minulý týden kvůli skladování nebezpečných odpadů rozhodla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podle provozovatele jde o odpady z uskutečňované státní zakázky, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol.

„Konstatujeme, že po celou dobu postupujeme zcela v souladu se schváleným realizačním projektem dotčenými orgány státní správy a samosprávy, kterými jsou ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, supervizní organizace a nabyvatel Unipetrol. Realizace zakázky probíhá v naprostém souladu s integrovaným povolením a provozními řády. V posledních dvou letech k zakázce proběhlo několik řádných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závady,“ uvedla v prohlášení Kobzová. Doplnila, že „vzhledem ke složitosti celé problematiky a celé aktuálně vytvořené kauzy“ se uskuteční 24. srpna tisková konference.

ČIŽP o omezení rozhodla kvůli hrozbě bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí kvůli nesprávnému skladování látky styren v sudech. Jeho nebezpečnost spočívá ve vysoké hořlavosti. O omezení skládky rozhodl také krajský úřad. Firma má snížit riziko vzniku požáru na skládce komunálního odpadu, která je v těsné blízkosti skládky nebezpečného odpadu.

Inspektoři provedli na konci července neohlášenou kontrolu skládky v Celiu, kde v minulosti opakovaně hořelo. Na skládce nebezpečných odpadů našli sudy s obsahem styrenových smol. Na hraně navážky o délce minimálně 70 metrů bylo umístěno několik vrstev sudů na sobě (nejméně tři vrstvy), na přilehlé straně další podélně uložené sudy. ČIŽP předpokládá, že provozovatel umisťoval sudy v několika řadách a zároveň vrstvách na sobě.

ČIŽP zjistila, že na skládku u Litvínova bylo přijato od září 2019 do června 2020 značné množství těchto nebezpečných odpadů, v řádu jednotek tisíců tun. „Přijaté odpady však měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace ve zcela jiném zařízení, mimo areál společnosti Celio,“ řekl už dřív mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Inspekce tak kvůli závažnému porušení provozního řádu skládky a nebezpečí závažného nepříznivého dopadu na životní prostředí rozhodla o omezení provozu skládky a o nezbytných opatřeních, která mají zajistit bezpečnost provozu a omezit příjem odpadů na tuto skládku.

Na skládce Celio hořelo v minulosti několikrát. Loni v květnu zasahovali hasiči u požáru jedné z hal. V roce 2018 škoda po požáru dosáhla 100 milionů korun. Pokutu od ČIŽP dostal provozovatel v roce 2019 za to, že nepřekryl nebezpečný azbest a překročil kapacitu překladiště.*

-čtk-

 

Foto: Ústecký kraj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *