Předcházet odpadům musíme i při recyklaci

Díky legislativnímu tlaku ze strany EU, ale také nešetrnému zacházení se surovinami v celém světě, se z recyklace stává pojem. V České republice chce například vláda podporovat zelené veřejné zakázky většími dotacemi pro výrobky z recyklátů, aby zajistila jejich odbyt. Ani recyklace však není samospásná, protože i při tomto procesu často vzniká odpad. Když je technologie nastavená špatně, produkuje tolik odpadu a spotřebuje tolik vody či jiných vstupních surovin, že se vůbec nemusí vyplatit, nebo udělá více škody než užitku.

„Všichni mluví o recyklaci odpadů, ale málokdo zmiňuje, že i recyklace má svůj odpad, o který se musí někdo starat,“ vysvětluje George Karra‘a, jednatel technologické společnosti LAVARIS.

Aby byla recyklace skutečně efektivní, neměl by při ní v ideálním případě vznikat žádný odpad. Právě na to se ve firmě soustředili, a vyvinuli několik bezodpadových recyklačních linek, které dovedou zpracovat například odprašky z kamenolomů, ze staveb nebo zbytky z gumárenského průmyslu.

„Náš styl je odpad zanalyzovat, zjistit nevýhody, které zabraňují jeho opětovnému využití. Pak na základě těchto poznatků, navrhnout způsob recyklace nebo využití, kde nevýhody budou silnou stránku tohoto materiálu. To jsme aplikovali při recyklace pneumatik a vyplatilo se to. Od založení firmy jsme úzce spolupracovali s odborníky z řad vysokých škol a tato spolupráce nás vždy obohatila a posouvala nás dopředu. Výzkum a vývoj je vždy týmová práce,“ popisuje George Karra‘a.

Zpracování odpadů si musí umět poradit s nejrůznějšími problémy

Při recyklaci se například vysloužilé pneu-matiky obvykle mechanicky rozdrtí na granulát. Ten stroje dále očistí od kovových a textilních zbytků a následně roztřídí podle velikosti. A právě granulát se dá dále zpracovat na aktivní gumový prach.

Další velkou výzvou byl pak textil, který se od gumových částí velice těžko odděluje, a používá se proto jako náhradní palivo. Textilní zbytky však podle dat recyklační společnosti obsahují více než 50 % gumy a dochází tak k plýtvání cenné suroviny. Firma Lavaris proto vyvinula technologii, která dokáže z textilního odpadu vyseparovat více než 90 % gumy pro další využití.

„Vyseparovaná guma s obsahem do 10 % textilie je přetvořena na aktivní gumový prach ARP-TEX, který má velice podobné vlastnosti jako čistý ARP a je proto vhodný k dalšímu zpracování jako plnohodnotná surovina. Tržní cena této suroviny je výrazně vyšší a celý proces je šetrný k životnímu prostředí,“ dodává George Karra‘a.

Vysokorychlostní mlýny

Srdcem každé recyklační linky je vysokorychlostní mlýn, který má patentované břity s extrémní tvrdostí a dokáže zpracovávat materiál na aktivní mikronový prach. Linky jsou navrženy většinou na míru, aby vyhovovaly podmínkám zákazníků. Mohou být kompletně či částečně automatizované a vyžadují minimální obsluhu, která má spíše charakter dohledu. Provozovány jsou za ambientních teplot a tlaku, což snižuje náročnost výroby a provozní náklady a s minimální údržbou.

Nic není zázračné

Ani sebelepší technologie však nemůže fungovat sama o sobě. „Recyklace musí začínat už ve výrobním podniku. Každá velká firma, každý producent odpadů totiž zná nejlépe odpady, které produkuje. Ví, o který materiál se jedná, jaké složky obsahuje a kolik ho přesně je. Mnohem snáze ho pak dokáže vrátit do výroby, což je efektivnější, než se odpadů zbavovat,“ říká George Karra‘a s tím, že řada firem si recyklaci mnohem raději pořídí jako externí službu než jako součást vlastní výroby. Tím si podle něj sice ušetří řadu starostí a administrativy, ale problém s odpady doopravdy neřeší. „Umíme sestavit technologie přímo na míru, aby každý podnik mohl skutečně recyklovat vlastní odpady, vracet je do výroby, šetřit tím vstupní materiál, snížit uhlíkovou stopu i naplnit základy cirkulární ekonomiky. Jakmile ale firma jen předá svoje odpady jinam, aniž by z nich alespoň část dokázala znovu využít, pak problém neřeší, ale jen ho posouvá dál.“

Dodal také, že se firma mimo jiné podílí na projektu recyklace vysloužilých tenisových míčů se společností ReTennis. Zajišťuje R & D proces recyklace (drcení, separace atd.), produkci výstupních materiálů a spoluúčast na designu finálních produktů z recyklovaného materiálu.

-zr-*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *