Povinné hlášení o odpadech nebo emisích se o čtvrt roku posouvá

Ministerstvo životního prostředí chce kvůli mimořádné situaci odložit ohlašovací povinnost pro soukromou i veřejnou sféru o 3 měsíce. Blíží se totiž termíny, do nichž se příslušným úřadům mají ohlašovat údaje, týkající se životního prostředí, jako je nejčastěji ohlašování a evidence odpadů nebo množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší apod.

Uvědomujeme si, že v současné situaci nejsou mnohé subjekty, ať ze soukromé, či veřejné sféry, schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu. Proto jsme instruovali Českou inspekci životního prostředí, aby za nesplnění ohlašovacích povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020, neukládala až do 30. června letošního roku žádné sankce,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ministerstvo životního prostředí zároveň žádá krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které mají také právo pokutovat za nesplnění ohlašovací povinnosti, aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup.

Poplatkové přiznání se podává na krajské úřady. Ministerstvo životního prostředí bude v nejbližších dnech instruovat kraje, aby celoplošně prodloužily lhůtu na podání tohoto přiznání. Ministerstvo krajům pošle metodický pokyn, jehož přílohou bude vzor opatření obecné povahy, kterým bude možné lhůtu pro plnění této povinnosti prodloužit. „Upozorňujeme ale, že to neznamená, že budou znečišťovatelé životního prostředí své povinnosti platit poplatky za znečišťování ovzduší zproštění. Pouze jim bude prodloužen termín na základě rozhodnutí krajského úřadu,“ dodává resort ve své zprávě.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *