Policie neuvalila informační embargo na kauzu otravy řeky Bečvy

Policie neuvalila informační embargo na kauzu zářijové otravy řeky Bečvy. Uvedla to mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Policie ale podle ní nemůže zveřejňovat informace z vyšetřování a vyvracet ani potvrzovat veřejná sdělení jiných. Česká pobočka organizace Transparency International vyzvala ty, kdo by mohli mít k otravě řeky informace, aby se jí ozvali.

Do řeky vypustil 20. září dosud neznámý pachatel kyanid, havárie postihla Bečvu pod Valašským Meziříčím po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Katastrofa vzbudila zájem veřejnosti, s postupujícím časem se objevují dohady, proč ani po dvou měsících není jasné, kdo do řeky kyanid vypustil. Minulý týden o případu diskutovali poslanci. Opoziční zákonodárci poukazovali na to, že případ stále vzbuzuje mnoho otázek, debata však nevedla k žádnému závěru.

„V rámci vlastní působnosti a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem pravidelně informujeme veřejnost o stavu řízení, pochopitelně s ohledem na možnosti, které nám ukládá trestní řád. Žádné trestní řízení nemůže probíhat ‚v přímém přenosu‘ médií a jakkoli vnímáme veškeré související okolnosti, nesmíme podlehnout tlaku na zveřejnění informací z policejního vyšetřování a stejně tak nemůžeme vyvracet či potvrzovat veřejná sdělení jiných osob,“ uvedla Rendlová.

V zájmu policie ale podle ní není, aby orgán státní správy, který vyšetřuje ekologickou havárii, neposkytoval ve věci žádné informace. „Policie České republiky nemůže zasahovat do pravomoci orgánu státní správy, v tomto případě České inspekce životního prostředí (ČIŽP), a omezovat jej v jeho činnosti včetně informování veřejnosti. Trestní řízení probíhá po vlastní linii, o které nemají nezúčastněné strany žádné informace, tedy je ani nemohou vyzradit, a ohrozit tak další činnost policie,“ doplnila mluvčí.

Ministerstvo životního prostředí následně uvedlo, že vyšetřovatel vyzval jak ministerstvo, tak ČIŽP, aby nezveřejňovaly nové informace k trestnímu řízení. „Či informace, které by mohly mít vztah k trestnímu řízení nebo vedly k zahájení trestního řízení. To se samozřejmě týká právě kroků inspekce, popřípadě jiných orgánů, které operovaly na místě havárie a v rámci šetření došly k určitým zjištěním, jež následně vedly k zahájení trestního řízení ve věci havárie na Bečvě,“ uvedla mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Transparency International vyzvala případné oznamovatele k úniku kyanidu, aby se jí ozvali. „Pokud máte relevantní informace, které mohou vést k odhalení pachatele, ale obáváte se právní nebo mediální odvety, obraťte se na nás, a to přes náš on-line zabezpečený formulář zde na našem webu: www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci/,“ uvedla organizace. Oznamovatelům slíbila ochránit jejich identitu, právní servis a zprostředkování kontaktu s policií a orgány ochrany přírody.

Policie je také kritizována, že dosud není znám viník otravy Bečvy. „Policejní vyšetřování je nyní zcela závislé na výsledku znaleckého zkoumání. Lhůta na vypracování znaleckého posudku byla s ohledem na množství zkoumaného materiálu stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince 2020. Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena. Do doby, než budou policii známy výsledky znaleckého zkoumání, nelze ve věci očekávat žádný větší posun,“ uvedla mluvčí.*

(ČTK)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *