Od nového roku začne platit několik vyhlášek

Povinný sběr olejů a tuků, požadavky na ekodesign kotlů nebo posunutí platnosti části takzvané kalové vyhlášky.

Dosud bylo třídění olejů a tuků dobrovolné. Podle statistik ministerstva životního prostředí (MŽP) třídilo v roce 2016 oleje a tuky zhruba deset procent z 6258 obcí. Vykázaly tehdy 88 tun vytříděného oleje a tuku. O rok později se počet třídících obcí zvýšil na zhruba 900, a vytřídilo se 192 tun. Někde budou zavedeny speciální kontejnery na olej či tuky, jinde se bude sběr konat ve sběrných dvorech nebo dalšími způsoby, uvedlo MŽP. Využitím jedlých olejů a tuků se podle resortu podporuje snaha o využití neropných zdrojů v různých odvětvích průmyslu, například v chemickém, gumárenském nebo dřevařském.

Od Nového roku budou moci být na trh dodávány pouze spalovací zdroje splňující podmínky ekodesignu. „V prodeji tedy budou pouze kotle splňující tyto podmínky a doprodávány zásoby vyrobené a vytvořené v době před účinností tohoto ustanovení. To samé platí v ČR pro lokální topidla, tedy pro kamna,“ uvedlo MŽP. Od ledna také budou muset revizní technici doklady o provedené kontrole vkládat do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a výrobci kotlů musí tyto odborně způsobilé osoby zapisovat do databáze revizních techniků, jež má být podle zákona o ochraně ovzduší kompletní nejpozději do konce ledna.

Platná bude od 1. ledna též novela takzvané kalové vyhlášky, která posouvá povinnost plnění změn v aplikaci kalů do půdy o tři roky na začátek roku 2023. Odklad pro platnost přísnějších podmínek prosadili především vodohospodáři a zemědělci. Řada provozovatelů ČOV se totiž podle resortu dostatečně nepřipravila na zpřísnění limitů mikropolutantů v kalech, které se smějí využívat v zemědělství, a nemají k lepšímu dočišťování dostatečné technologie. Zástupce ředitele odboru odpadů MŽP Jan Maršák časopisu Odpady už dříve řekl, že „…provozovatelé ČOV opakovaně informovali, že nové podmínky časově nestihnou, vzhledem k tomu, že v řadě případů nebyly zahájeny žádné aktivity, které by ke splnění požadavků vedly.“

Podle Státního zdravotního ústavu je zpřísnění podmínek nutné kvůli zvyšujícímu se počtu škodlivin v kalech, jako jsou například hormony, chemikálie nebo nově také bakterie odolné vůči antibiotikům. Změny se mají dotknout víc než 3000 komunálních ČOV.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *