Na výzkum a ekoinovace míří 152 milionů korun

Třetí ročník veřejné soutěže Technologické agentury a Ministerstva životního prostředí má podpořit aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti životního prostředí. Každý z projektů může dosáhnout až na 12 milionů korun. Podstatná část peněz půjde na řešení sucha a klimatických změn.

Přihlásit se o podporu mohou výzkumné organizace, podniky nebo neziskové společnosti. Obcím a krajům pak stačí jen potvrdit, že mají o výsledky konkrétního projektu zájem a že je budou využívat v praxi.

„Za posledních 15 let Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí. Těší mě vysoký zájem o účast v Programu Prostředí pro život, od kterého očekáváme mnoho kvalitních projektů, které pomohou vyvážit dopady hospodářské činnosti na naši přírodu,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Ve třetí veřejné soutěži programu Prostředí pro život je vypsáno 41 specifických výzkumných cílů. Deset z nich je přímo zaměřeno na sucho a změny klimatu, a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy, které se týkají chování lidí a jeho dopadu na klima.

„Zájem uchazečů v první veřejné soutěži v tomto podprogramu předčil naše očekávání,“ řekl Jan Kříž, náměstek ministra, který řídí sekci fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. „Tentokrát chceme podpořit ještě větší počet kvalitních a potřebných návrhů. Při stejné alokaci 152 miliónů korun jsme proto poněkud snížili maximální podporu na projekt, a to na 12 miliónů korun. Řešení projektu může trvat až tři roky.“

Do konce června 2020 bude také vyhodnocena druhá veřejná soutěž programu Prostředí pro život, v níž budou na dobu až šest a půl roku podpořena centra nejkvalitnějšího orientovaného výzkumu v sedmi širších tématech z oblasti životního prostředí. Největší alokace je také určena pro sucho a dalšími aspekty změny klimatu.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *