MŽP zrušilo udělení výjimky pro obnovu těžby na Tlustci na Českolipsku

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, která je jednou z nezbytných podmínek k obnově těžby čediče na Tlustci na Českolipsku. Bude se tím muset znovu zabývat krajský úřad. O rozhodnutí ministerstva informoval předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Tomáš Řízek. Právě toto sdružení podalo společně s městem Jablonné v Podještědí, obcí Postřelná a regionální pobočkou STUŽ Česká Lípa odvolání proti jejímu udělení.

„Sdružení na záchranu kopce Tlustec je i nadále přesvědčeno, že střety v území jsou tak velké, negativní vlivy tak prokázané, že jediné uspokojivé řešení pro Tlustec i přilehlé okolí je řešení odpisem zásob suroviny,“ uvedl Řízek.

Za nejpodstatnější považují zástupci sdružení doporučení ministerstva, aby se k vyvrácení pochybností provedlo nové odborné posouzení zaměřené na výskyt zvláště chráněných druhů v této lokalitě, tedy na početnost a životnost jejich populací a vyhodnocení vlivů těžby na tyto druhy. Posudek by měl podle doporučení MŽP vytvořit znalec nebo pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny. Udělením výjimky se krajský úřad bude zabývat už popáté.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století a patří k nejkvalitnějším v Česku. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče proto v roce 1998 ministerstvo životního prostředí zastavilo. Krátce obnovena byla v letech 2003 a 2004, od té doby se netěží. O obnovení těžby usiluje od roku 2012 současný vlastník lomu, Kamenolom Brniště.*

-čtk-

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *