MŽP rozdělí 436 milionů na zlepšení ovzduší

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) schválil finanční podporu ve výši 436 milionů korun více než 200 projektům na podporu zlepšení ovzduší a na řešení následků klimatických změn. Nejvíc peněz poputuje na bezúročné půjčky na výměnu starých kotlů. Dále rozdělí resort miliony korun městům a obcím na nákup ekologických vozidel, zajištění zdrojů pitné vody nebo na výzkum adaptačních technologií mírnících dopad klimatické změny.

Pilotní program kotlíkových půjček byl vyhlášen jako doplněk kotlíkových dotací ve třech strukturálně znevýhodněných krajích – Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém. Cílil především na domácnosti, které s výměnou neekologického kotle na tuhá paliva váhaly nebo neměly na pokrytí nákladů dostatečnou finanční hotovost. Kvůli velkému zájmu MŽP postupně navýšilo prostředky z původních 740 milionů až na 1,2 miliardy korun.

„Aktuálně jsme schválili půjčky v objemu 373 milionů dalším 122 obcím a městům, převážně z Moravskoslezského kraje, jejichž žádosti pro velký zájem spadly do zásobníku projektů a obce je musely svým občanům prozatím krýt ze svých rozpočtů,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec a připomíná zákonnou povinnost vyměnit nevyhovující kotle na tuhá paliva do září roku 2022.

Prostředky na kotlíkové půjčky plynou občanům ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím měst a obcí. Čerpání z pilotního programu shrnuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Do programu kotlíkových půjček se od jeho spuštění zapojilo 296 obcí. Celkově si řekly o 1,16 miliard korun, přičemž největší zájem evidujeme z Moravskoslezského kraje.“

Vedle kotlíkových půjček byla schválena také podpora ve výši 20 milionů pro 51 obcí a jejich příspěvkových organizací na nákup elektromobilů a jiných aut na ekologický pohon. Úsporněji a šetrněji tak bude moci zajišťovat služby občanům například Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Technické služby ve Vsetíně nebo pečovatelský dům v Mikulově.

Další miliony pomohou obcím provést průzkumné hydrogeologické vrty a zajistit pro občany nedostatečné zdroje pitné vody, vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod nebo zpracovat územní studie krajiny.

Mezi schválenými projekty je také rozsáhlý inovativní projekt České zemědělské univerzity. Na téměř 500 hektarech půdy v jedné z nejsušších oblastí v Česku vědci budují propojenou soustavu malých vodních a retenčních nádrží, mokřadních systémů a niv, na níž plánuji předvést, jak lze v praxi bojovat se suchem, jak připravit krajinu na výkyvy počasí a zadržet vodu v krajině. Projekt bude fungovat i jako modelový případ přirozeného biologického čištění kontaminovaných vod odtékajících do krajiny zejména ze zemědělsky využívaných ploch, uvedl resort životního prostředí.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *