MŽP hledá cestu likvidace zvýšeného množství infekčního materiálu

Nemocnice a další zařízení, která pečují o nemocné covidem, produkují podle ministerstva životního prostředí o třetinu více infekčního odpadu co do váhy a co do objemu dokonce o polovinu. Ministerstvo počítá s tím, že v říjnu a listopadu bude tohoto specifického odpadu ještě víc. Vládě pro informaci předložilo materiál, jak zajistit, aby problémy s likvidací odpadu nezasáhly provoz nemocnic. Navrhuje dočasnou legislativní změnu i posouzení dalších možností likvidace infekčních odpadů.

Infekční odpady ze zdravotnictví jsou odstraňovány v síti schválených zařízení, zejména spaloven nebezpečných odpadů, kterých je celkově v Česku 20. Spalovny zdravotnických odpadů jsou provozovány buď přímo v rámci některých nemocnic, případně se tento druh odpadů sváží do spaloven nebezpečných odpadů. Zařízení se nyní podle ministerstva dostávají na „únosnou mez svého zatížení“.

Ministerstvo proto na dobu nouzového stavu navrhuje přijmout legislativní úpravu, které umožní zejména zachování plynulého svozu infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení a následně jejich odstranění ve schválených zařízeních. „Není přijatelné, aby docházelo k hromadění infekčních odpadů ve zdravotnických zařízeních,“ konstatuje resort ve své zprávě. Pokud by došlo k přeplnění spaloven, navrhuje úřad také prověřit další možnosti dočasného odstraňování nebezpečných infekčních odpadů.

Provoz zařízení pro nakládání s infekčními zdravotnickými odpady povolují krajské úřady, kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí a krajské úřady. Spolu s hygienickými stanicemi podle materiálu požadují, aby vláda nalezla řešení na celostátní úrovni.

Nebezpečný odpad ze zdravotnictví smí být podle předpisů soustřeďován mimo chladicí prostor maximálně tři dny. Déle soustřeďovat a to maximálně do doby jednoho měsíce ho lze pouze při teplotách pod osm stupňů Celsia.*

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *