MŽP dalo zelenou rozšíření ZEVO v Malešicích

Plán městské firmy Pražské služby zvýšit kapacitu spalovny v Malešicích získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Proti se už dřív postavila městská část Praha 10, která žádala kompenzaci za údajné navýšení emisí. Resort životního prostředí radnici nevyhověl.

Stávající povolená provozní kapacita ZEVO činí 330 000 tun za rok. Integrované povolení dále uvádí maximální technickou kapacitu 45 tun za hodinu, což při přepočtu za rok činí 394 200 tun. „Cílem záměru je sjednocení technické a provozní kapacity, a to na 394 200 t/rok, s maximálním počtem provozních hodin 8760 (nyní průměrně 8458,6). Maximální počet provozních hodin odpovídá 365 dním v roce. Počet aktuálně provozovaných 4 linek a jejich kapacitní disponibilita se nemění,“ vysvětluje MŽP na portálu CENIA.

Ministerstvo životního prostředí tak nevyhovělo připomínkám Prahy 10, která chtěla kompenzační opatření proti karcinogenní látce benzo(a)pyren. Zvýšení emisí látky však bude podle ministerstva nevýznamné. „Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (nejvýše v řádu stovek) se vypočtené změny ve zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Realizace kompenzačních opatření by byla vynaložením prostředků bez reálného vlivu na snížení rizik veřejného zdraví,“ stojí ve stanovisku.

Ministerstvo svoje kladné stanovisko podmínilo tím, že firma při dalším postupu zohlední začátkem prosince vydaný dokument Evropské unie, který se zabývá hodnocením technologií pro spalování odpadu. Další podmínky úředníci nestanovili. Předpokládaný termín zahájení návozu odpadu o roční kapacitě až 394 200 tun je rok 2023.*

(red)

 

Foto: Pražské služby a. s.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *