Kategorie:
Nezařazené

Multipalivový kotel v Karviné

Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k plánované modernizaci Teplárny Karviná. Součástí projektu je multipalivový kotel, první svého druhu v České republice, který bude umět využívat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Po dokončení se odstaví uhelná technologie na starší Teplárně ČSA.

Technologie za více než miliardu korun splní budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu. Zařízení bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností.

Ministerstvo životního prostředí stanovilo k záměru 15 podmínek, které mají minimalizovat případné negativní vlivy stavby a provozu nového zařízení. „Některé připomínky občanských iniciativ v rámci procesu byly nad rámec našeho projektu, ale přesto jsme se snažili všechny vypořádat. Současně se naše společnost zavázala přednostně využívat TAP vyráběná z již nerecyklovatelných komunálních odpadů produkovaných v Moravskoslezském kraji. Stanovené podmínky plně akceptujeme, jsou pro nás splnitelné,“ shrnul proces EIA Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Zahájení stavebních prací společnost plánuje v příštím roce po ukončení topné sezóny, dokončení a zprovoznění technologie proběhne koncem roku 2022.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *