Kategorie:
Nezařazené

Monitoring cizorodých látek

V rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich.

Podíl nevyhovujících vzorků se meziročně mírně zvýšil (v roce 2017 činil 0,11 %). Vyšší četnost záchytu nevyhovujících výsledků souvisí s nárůstem cíleně odebraných vzorků z chovů sladkovodních ryb a jiných hospodářských zvířat a také potravin odebíraných u výrobců i v místech určení zásilek ze zahraničí.

Většina vzorků byla bez nálezů, výjimkou jsou sladkovodní ryby z chovů, kde se častěji vyskytuje malachitová zeleň, používaná proti plísňovým chorobám.

Sleduje se rovněž kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) vzhledem k tomu, že se PCB bývalo součástí nátěrů používaných ve stájích. Nic však nebylo nalezeno. „Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu nadále za příznivou,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená SVS,“ dodal.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *