Kategorie:
Nezařazené

Mezinárodní projekt AQUARES

Po celém světě se vyskytují problémy s nedostatkem pitné vody. Tento nedostatek je jedním z projevů aktuálních klimatických změn. Dobrou zprávou a faktem je to, že o tomto trendu v České republice víme.

V Evropě se nacházejí státy a organizace, které využívají opatření a různá řešení podporující nejen ochranu pitné vody, ale také vzdělávání a samozřejmě vyvíjejí nejrůznější technologie na znovuvyužití odpadních vod. Firmy a organizace se snaží zpracovávat především již použitou vodu a posunout recyklaci vody kupředu. S touto situací se potýkáme také v České republice.

Nedostatek pitné vody je viditelný, ač v některých regionech jej pociťujeme více a jinde méně. Tato situace začíná být čím dál tím více vážná, a proto se do evropského programu Interreg Europe za Českou republiku zapojila Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) prostřednictvím projektu AQUARES. Interreg Europe je program meziregionální spolupráce, který nabízí příležitost regionálním a místním veřejným orgánům v celé Evropě sdílet praktické myšlenky a zkušenosti s veřejnou politikou v praxi, a tak zlepšovat strategie pro své občany a komunity. Partneři zapojení do těchto projektů tedy sdílí zkušenosti v rámci hodnotového, politického i vědeckého řetězce.

Projekt AQUARES je zaměřen na posílení efektivního vodohospodářství a konceptu „zeleného růstu“ opětovným využíváním odpadních vod. Cílem je zlepšení kapacity veřejné správy a regionálních orgánů včetně podpory inovativních technologií a obchodních modelů pro recyklaci. AQUARES byl zahájen v roce 2018 v rámci programu Interreg Europe a je financován z prostředků Evropské unie. Do projektu je zapojeno 10 organizací z 9 zemí Evropské unie, kde RRA PK má tímto jedinečnou příležitost získat a následně sdílet zkušenosti profesionálů napříč konsorciem evropských partnerů, zmírnit dopady klimatických změn a přenést tyto zkušenosti do regionu.

Vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru, byla také RRA PK nucena odložit veškeré projektové aktivity a setkání, ať už mezinárodního či místního charakteru, které byly na období těchto dnů a týdnů plánovány.V současné chvíli není možné predikovat vývoj této situace, avšak i za těchto podmínek bychom rádi stále informovali o aktivitách a činnostech, které již proběhly, nebo jsou ve fázi přípravy a jsou sdíleny mezi partnery.

Jednou z těchto odložených aktivit je studijní návštěva v České republice, která bude uspořádána za účelem sdílení a přenosu zkušeností na poli implementace a monitoringu v oblasti opětovného využití vody. Ke sdílení dobré praxe v ČR máme možností hned několik, avšak byly vybrány ty, nejvíce zahraničními partnery poptávané. A těmi jsou rezidenční čtvrť BOTANICA K v Praze, kde je aplikováno znovuvyužití šedé vody v domácnostech, vybudované environmentálně zaměřenou stavební společností SKANSKA, a. s., a HYDROGEOPARK PÁTEK, který na území obce Pátek v rámci velmi úspěšné sanace podzemních vod umožňuje odborné i neodborné veřejnosti se více dozvědět o geologii, hydrogeologii, mikrobiologii, a především o samotném Hydrogeoparku.

Na začátek května se v univerzitním kampusu v Pardubicích připravovala akce s názvem „Šetříme vodu“ ve spolupráci s RHYME, z. s. a Univerzitou Pardubice, a to v rámci aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o problematice vod, jejich úspor, recyklace, znovupoužití, chemických úprav atp. Na této akci měly společně RHYME i Univerzita Pardubice v rámci interaktivní výstavy poukázat na výzkumné činnosti, nehospodárnost a rozšířit povědomí o aktuálním tématu vody.

Milý čtenáři, prosím, nezoufejte pro neuskutečnění těchto akcí, tyto aktivity a mnohé jiné se uskuteční, a to v nejbližším možném termínu. Proto pokud Vás tento projekt zaujal anebo Vás téma či plánované a odložené akce zajímají, ozvěte se nám, anebo sledujte novinky, a to prostřednictvím webových stránek Interreg Europe, Rozvojové regionální agentury Pardubického kraje, Facebooku, Twitteru či LinkedIn.*

Autor článku: Lucie Balcarová

Kontaktní informace

Bc. Lucie Balcarová
Tel.: +420 466 053 911
Email: lucie.balcarova@rrapk.cz

Užitečné odkazy

http://rrapk.cz/projekt-aquares
https://www.interregeurope.eu/aquares/
https://www.facebook.com/projectAQUARES/ 

https://twitter.com/AquaresEurope
https://www.linkedin.com/in/projectaquares/

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *