Levné náhražky značkových tonerů jsou karcinogenní a nedají se zrecyklovat, upozorňuje asociace

Podle Asociace renovátorů tonerů koupí Češi ročně přes 3 miliony originálních tonerových kazet. Zároveň ale také pořídí kolem 4 milionů alternativních tonerů z Asie. Ty nejen, že obsahují karcinogenní látky, ale zároveň znemožňují recyklaci. I výrobky z recyklátu by pak totiž mohly být zdraví nebezpečné.

Německý zkušební ústav LGA provedl testování osmi různých alternativních kazet a porovnal je s evropskými renovovanými tonery. U všech testovaných asijských náhražek tonerů zjistili vědci překročení limitu nebezpečných látek. Například jedna z testovaných asijských kazet obsahovala 86 mg / kg BIS(2-methoxyethyl) etheru, což je více než 8 500 % nad limitní hodnotou LGA, upozorňuje asociace.

K renovaci se používají vždy originální (OEM) inkoustové kazety, které se dají znovu využít ve třech až pěti cyklech. „Ty, které byly použity zatím poprvé, renovujeme. To znamená, že zachováme původní plastové tělo, odsajeme z něj zbytky tonerového prachu a vyměníme opotřebované součástky. Kazetu pak znova plníme a je připravená k dalšímu použití. Tonery, které jsou na konci své životnosti, recyklujeme. Rozebereme je na jednotlivé materiály ty pak slouží jako vstup do výroby dalších věcí, třeba kancelářského vybavení,“ vysvětlil Jan Mára, obchodní ředitel společnosti Armor, která kazety vyrábí a zároveň recykluje.

Podle dat asociace ušetří každý renovovaný toner 637 gramů plastového odpadu, 956 gramů emisí CO2 a přírodní zdroje pro výrobu plastových částí. Během procesu se také vytřídí suroviny jako měď nebo hliník.

Zatímco v západní Evropě se odhaduje podíl asijských kompatibilních kazet na trhu na 30 %, v České republice jej odhaduje asociace na zhruba 40 %. V úvahu je potřeba vzít i rozdílné pokrytí kompatibilních tonerových kazet mezi různými výrobci. Zatímco výrobci se zaměřením na velké sálové tiskárny tyto stroje často pronajímají včetně servisu s dodávkou vlastního originálního spotřebního materiálu, tak menší tiskárny pro domácnosti nebo firmy jsou zakupovány a uživatelé si pořizují spotřební materiál ve vlastní režii.

Průměrná hmotnost těla originální tonerové kazety je 636 gramů, přičemž hmotnost těla kompatibilní asijské kazety je obvykle vyšší, a to až 700 gramů. V České republice tak každý rok vzniká 315 000 kg plastového odpadu, u kterého je dle provedených testů možné předpokládat, že obsahuje 1496,25 kg problematických zpomalovačů hoření DekaBDE.

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *