Europoslanci zpřísnili pravidla pro obsah nebezpečných látek v pitné vodě

Evropský parlament schválil znění nové směrnice o pitné vodě, která je výsledkem dohody s členskými státy. Nová pravidla by měla zajistit kvalitní vodu z kohoutku dostupnou v celé unii. Vznikla v návaznosti na iniciativu Right2Water, pod kterou se v rámci EU podepsalo 1,8 milionu lidí. Tato iniciativa, jejímž cílem je zlepšit přístup k pitné vodě pro všechny Evropany, se tak stala vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativou.

Členské státy jsou podle těchto pravidel povinny zajistit bezplatné poskytování vody ve veřejných budovách a rovněž vybízet k poskytování vody zdarma nebo za nízký poplatek zákazníkům v restauracích, jídelnách a stravovacích službách. Dále by měly zavést opatření, která usnadní přístup k vodě pro zranitelné skupiny, jako jsou uprchlíci, kočovná společenství, osoby bez domova a menšinové kultury.

Zlepšení kvality kohoutkové vody

Komise má do začátku roku 2022 sestavit seznam látek a sloučenin, které u veřejnosti nebo odborníků vzbuzují obavy v oblasti zdraví. Ten bude zahrnovat léčivé přípravky, endokrinní disruptory a mikroplasty. Komise také vypracuje evropské seznamy, které budou určovat, jaké látky do styku s pitnou vodou přijít mohou.

V neposlední řadě mají členské státy zajistit, aby opatření, kterými se nová pravidla zavedou, byla založena na zásadě předběžné opatrnosti a za žádných okolností nevedla k zhoršení současné jakosti pitné vody.

„Dvacet let poté, co vstoupila v platnost první směrnice o pitné vodě, je na čase aktualizovat a zpřísnit prahovou hodnotu pro některé kontaminující látky, jako je olovo. Pro Evropský parlament bylo nanejvýš důležité, aby nová směrnice učinila pitnou vodu ještě bezpečnější a zohledňovala nové znečišťující látky. Vítám proto ustanovení směrnice týkající se mikroplastů a endokrinních disruptorů, jako je bisfenol A“, uvedl zpravodaj Christophe Hansen (EPP, LU). Členské státy mají na provedení změn dva roky.

Nižší spotřeba balené vody by podle Evropské komise mohla ušetřit domácnostem v EU přes 600 milionů eur ročně. Zlepšením důvěry lidí v kohoutkovou vodu se sníží plastový odpad z balené vody, a tím i odpad v mořích. Plastové láhve patří mezi nejčastější jednorázové plastové předměty nalezené na plážích.*

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *