Europarlament chce podpořit právo na opravu

Europarlament vyzval komisi, aby zavedla takzvané právo spotřebitele na opravu. Komise by měla podle poslanců dohlížet na to, aby byly opravy systematičtější a šetřily spotřebitelům peníze. A to například prodloužením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo usnadněním přístupu k informacím o opravách a údržbě.

Europarlament také chce, aby se zvýšila podpora pro trh s použitým zbožím a zavedla se opatření proti kontroverzním praktikám, kterými se zkracuje životnost výrobků. Poslanci také připomněli svůj požadavek na zavedení univerzálních nabíječek s cílem snížit množství elektronického odpadu, a požadují, aby byly výrobky označovány podle trvanlivosti.

Poslanci v usnesení také požadují, aby se zvýšila informovanost spotřebitelů a obecné povědomí o ekoznačce EU, jejíž používání v průmyslu je třeba rozšířit. Přijatý text dále navrhuje nová pravidla pro nakládání s odpady a odstraňování právních překážek, které brání opravám, opětovnému prodeji a opětovnému použití. Z toho bude mít prospěch i trh s druhotnými surovinami.

„Nastal čas využít cílů Zelené dohody pro Evropu jakožto základu jednotného trhu, který podporuje designové výrobky a trvale kvalitní služby. K dosažení těchto cílů potřebujeme komplexní soubor pravidel, která namísto technických změn postrádajících politickou odvahu a matoucích spotřebitele i podniky, usnadní přijímání jasných a jednoduchých rozhodnutí. Přijetím tohoto usnesení vyslal Evropský parlament jasný signál: harmonizované povinné označování výrobků informující o trvanlivosti výrobku a řešící předčasné zastarávání na úrovni EU jsou krokem správným směrem,“ uvedl zpravodaj David Cormand (Zelení / EFA, FR).

Podle průzkumu Eurobarometru by bylo 77 % občanů EU raději, kdyby mohli své výrobky nechat opravit a nemuseli tak kupovat nové. 79 % občanů se pak domnívá, že zákon by měl výrobcům digitálních zařízení nařídit, aby jejich výrobky byly snadno opravitelné, například výměnou některých částí.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *