Dovoz recyklovatelných surovin do EU loni meziročně poklesl

V loňském roce dosáhl export recyklovatelných materiálů z EU objemu 38,4 milionu tun. Počítají se mezi ně jak odpady, tak i druhotné suroviny. Oproti roku 2004, kdy tento objem pravidelně stoupá, je to 70procentní nárůst. Naopak dovoz těchto surovin z mimounijních zemí loni činil 44,7 milionu tun, což je meziroční pokles o 0,3 millionu tun. Ve srovnání s rokem 2004 jde však o zhruba dvouprocentní nárůst (43,7 milionu tun), uvádí Eurostat.

Hlavními destinacemi, kde tyto materiály a odpady z EU končí, je tradičně Turecko, kam v roce 2020 putovalo přibližně 14,4 milionu tun. O rok dříve to bylo 12 milionů tun. Druhým největším příjemcem bylo Spojené království, kam se z EU loni vyvezlo téměř 4,6 milionu tun, dále Indie (2,9 mil. tun), Švýcarsko (1,5 mil. tun) a Indonésie (1,4 mil. tun).

Import recyklovatelných surovin do EU byl v roce 2020 nejvíce z Brazílie (8,6 mil. tun), Argentiny (7,3 mil. tun), Ruska (4,7 mil. tun), Spojeného království (4,1 mil. tun) a USA (3,1 mil. tun).

Nejvíce se z EU vyvezlo železa a oceli, a to 17,4 milionu tun, což představuje téměř polovinu (45,3 %) veškerého vývozu recyklovatelných surovin. Druhou největší kategorií byl papír a lepenka (6,1 mil. tun, tj. 15,8 %), dále živočišné a rostlinné suroviny (4,6 mil. tun, tj. 12,1 %).

Posledně jmenované činily naopak největší položku, co se týče dovozu, a to 25 milionů tun, což představuje více než polovinu (56 %) celkového importu recyklovatelných surovin. Druhou největší kategorií bylo dřevo s 5,8 milionu tun (13,1 %), následované železnými kovy, kterých bylo 4,1 milionu tun, tedy. 9,1 %.*

-red-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *