Dopravci: Provoz ekologicky čistých vozů je znevýhodňován

Podle Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážních dopravců současná legislativa zatěžuje spotřebitele silové elektřiny poplatky z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Mezi ty se totiž řadí i provozovatelé elektrických vozidel. Do projednávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie proto sdružení prosadilo pozměňovací návrh, který by to mohl změnit.

„Problémem je, že do skupiny těchto spotřebitelů spadají i provozovatelé vozidel na elektřinu. Pro dopravní podniky to znamená, že provoz ekologicky čistých vozů je de facto znevýhodňován oproti užívání autobusů se spalovacím motorem. Jestliže má stát na jedné straně zájem na snižování ekologické zátěže, v poslední době zejména produkce oxidu uhličitého, je finanční zatížení vozidel na elektřinu nelogické,“ řekl Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR.

Sdružení dopravních podniků ČR připravilo společně s železničními dopravci pozměňovací návrh, který by osvobodil provozovatele vozidel na elektřinu od placení příspěvku na obnovitelné zdroje energie podobně, jako je tomu například v Německu.

„Veřejná doprava přináší ročně prostřednictvím poplatků POZE do státní pokladny zhruba 900 milionů korun. Je však třeba si uvědomit, že dopravní podniky a České dráhy, kterých se projednávaná problematika týká, jsou financovány z veřejných rozpočtů. Jde tedy o platby z jedné kapsy státní kasy do druhé,“ vysvětlil Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

Elektrické vozy všech dopravních podniků v Česku zajišťují více než polovinu vozových kilometrů. „Například v Plzni dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami. Pokud se podíváme na to, jaký druh dopravy přepraví nejvíce cestujících, je význam elektrické trakce ještě zásadnější – v místových kilometrech je dnes téměř 70 procent výkonů prováděno v elektrické trakci. Pro další rozvoj elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů mají navíc dopravci zpracovány další koncepční materiály,“ uvádí SDP ČR ve své zprávě.

-red-*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *