Diamo: Heřmanická halda má minimální dopad na obyvatele

Halda v Ostravě-Heřmanicích ani její sanace ve městě významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika pro okolní obyvatele. Tak zní závěry odborného hodnocení, které si nechal zpracovat státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti.

Heřmanická halda patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Tvoří ji hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Před dvěma lety na haldě začal provoz třídicí linky, která odval postupně rozebírá. „Na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, ani srpnové mimořádné měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a přímo na našem pracovišti na odvale nepotvrdilo obavy. Přesto jsme se rozhodli získat další podrobné informace a máme nyní nezávislými odborníky zpracovanou analýzu, která potvrzuje naše poznatky,“ uvedl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.

Hodnocení zdravotních rizik vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Vychází z Rozptylové studie zpracované letos v listopadu a bylo zaměřené na nejvíce problematické látky v regionu, tedy prachové částice PM2,5 a PM10 a benzo(a)pyren. „Z výsledků vyplývá, že vlastní imisní příspěvky prachových částic PM2,5 a PM10 z provozu odvalu jsou malé, nepřekračují doporučené hodnoty WHO (Světové zdravotnické organizace) ani limity dané českou legislativou a mohou zvýšit hodnoty imisního pozadí (tj. zjednodušeně řečeno obvyklá situace v okolí) maximálně pouze o 1,3 % (PM2,5), resp. 7,9 % (PM10). V případě benzo(a)pyrenu je příspěvek nevýznamný a nezhoršuje imisní situaci,“ uvádí státní podnik ve své zprávě.

Východní a jihovýchodní část haldy už má rekultivaci za sebou. Firma odtěžila termicky aktivní plochy, uvolněné prostory dotvarovala interním materiálem a překryla zeminou. „Mimo jiné byl vytvořen „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou, což přineslo výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů,“ stojí dál ve zprávě státního podniku. Sanace má trvat minimálně deset let.*

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *