Chrudim pozastavila přípravu separačního dvora u Markovic

Chrudim pozastavila přípravu separačního dvora v blízkosti místní části Markovice. Proti se peticí postavila část obyvatel i někteří podnikatelé sídlící v průmyslové zóně, kde by se zařízení mělo vybudovat. Separační dvůr ale město bude potřebovat, jinak by se časem výrazně zvýšily platby za komunální odpad, řekl novinářům starosta František Pilný (ANO).

„Do konce roku se má městský úřad a jeho komise nad tím ještě jednou zamyslet a zvážit různé varianty. V blízké době bude v parlamentu projednáván zákon o odpadech a bude známo jeho konečné řešení,“ uvedl Pilný.

Podle zpracované studie by v průmyslové zóně měla vzniknout překládací stanice, třídicí linka na plasty, lisovna odpadů a halová kompostárna na biologický materiál. Součástí by měl být i sběrný dvůr s re-use centrem a provozní budova včetně zázemí společnosti Technické služby Chrudim 2000. Okolo celého areálu je navržen zelený pás stromů, které přispějí k částečnému oddělení separačního dvora od okolí, především od Markovic.

Signatáři protestní petice se obávají zvýšeného hluku, zápachu, prašnosti a dopravy v lokalitě, poukazují také na možné snížení hodnoty jejich nemovitostí. Separační dvůr odmítají jako celek.

Radnice se hájí tím, že záměr je již staršího data, v roce 2012 byla k tomuto účelu zablokována potřebná plocha v průmyslové zóně Západ. Dopady budoucího projektu by mělo zhodnotit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Zástupci města se snažili lidem záměr přímo na místě představit 9. září.

„Revidujeme, zda nemáme jinou vhodnější lokalitu, nebo zda nechceme upravit provozy. Mohla by se vyškrtnout kompostárna, ostatní provozy jsou v lokalitě podle nás akceptovatelné,“ řekl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

Podle propočtů města by se bez výrazného omezení netříděného skládkovaného komunálního odpadu zvýšila cena pro obyvatele za jeho likvidaci v roce 2027 na 1800 korun na občana a rok. Když se separační dvůr vybuduje, poplatek se sníží na 1300 korun. V současnosti lidé platí 600 korun ročně.

Podle studie by separační dvůr v kompletní podobě vyšel odhadem na více než 130 milionů korun bez DPH. Město chce na financování jeho výstavby získat dotaci z programu Integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace v příštím programovém období.

V Chrudimi je pouze jeden separační dvůr u výjezdu z města směrem na Slatiňany. Vloni jej radnice nákladem 13 milionů korun nechala zmodernizovat a rozšířit, přesto potřebám nebude dostačovat.

(ČTK)

Komentáře ke článku 2

  • Bursa

    Dobrý den, reagujeme na tento článek jako Petiční výbor, resp. se jedná o vyjádření jejího předsedy Jaroslava Bursy. Pokud máme správné informace, jelikož jsme byli přítomni jednání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 14.9. 2020, tak zastupitelé ač padl návrh na změnu Usnesení ve věci projektování daného záměru a s tím souvisejících náležitostí, nebylo přijato ( hlasováním odsouhlaseno) pozastavení projektu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *