Čeští vědci finišují testování technologie na dočištění odpadních vod

Čeští vědci po ročním testování dokončují zařízení k dočištění odpadní vody pro její další bezpečné využití. Recyklovaná voda by tak podle nich mohla nahradit vodu pitnou, která je využívána k zavlažování zeleně, čištění ulic nebo ochlazování sídlišť. Na výzkumu spolupracuje VŠCHT spolu se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a také ho podpořila Technologická agentura České republiky bezmála pěti miliony korun.

V České republice doposud neexistuje jiná lokalita s přímým a cíleným opětovným využíváním vyčištěných městských odpadních vod. „Po laboratorních zkouškách jsme navrhli kombinaci procesů, které využívají pískovou filtraci, membránovou filtraci a filtraci přes granulované aktivní uhlí. Hygienické zabezpečení se provádí pomocí UV záření a chlornanu sodného. Takto vyčištěná odpadní voda plně odpovídá požadavkům pro klasifikační třídu A podle nového nařízení Evropské unie pro recyklaci odpadních vod,“ uvedla Andrea Benáková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na základě zjištěných laboratorních výsledků navrhl řešitelský tým poloprovozní jednotku. Ta od září 2019 dočišťuje odtok z Ústřední čistírny odpadních vod Praha a sleduje vybrané mikrobiologické a chemické ukazatele v jednotlivých stupních úpravy. Doposud získané výsledky ukázaly, že v technologii dochází k postupnému snižování výskytu mikroorganismů, které jsou ve velké míře zachyceny zejména na membráně s účinností přibližně 98 procent.

Na výzkumu spolupracuje VŠCHT spolu s společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Recyklovanou odpadní vodu využije firma především pro města, obce a soukromé subjekty využívající pitnou vodu i pro nepitné účely. Cílem projektu také není jen najít vhodné technologie pro kvalitní dočištění odpadní vody, ale také vyčíslit ekonomické náklady a najít ideální poměr mezi cenou za recyklovanou vodu a její potřebnou kvalitou pro jednotlivé účely využití.

„Věříme, že ověření dlouhodobého a ekonomicky efektivního provozu jednotky přesvědčí potenciální investory, že recyklace vyčištěné odpadní vody není sci-fi, ale vyplatí se být k vodě tímto způsobem šetrní jak v České republice, tak v Evropské unii,“ uvedl Martin Srb ze společnosti PVK, a.s.

(red)

Foto: TA ČR*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *