Česku se dlouhodobě nedaří snížit ani zastavit nárůst produkce odpadů, informuje CENIA

Produkce odpadů a těžba dřeva jsou oblasti, které se v České republice dlouhodobě nezlepšují, ale naopak zhoršují. Vyplývá to ze Souhrnné zprávy o životním prostředí, kterou vydala česká informační agentura životního prostředí. Naopak se dlouhodobě daří udržovat v dobrém stavu emisní situaci nebo ekologické zemědělství, které je podle dat Eurostatu nad unijním průměrem.

Produkce odpadů dlouhodobě narůstá ve většině krajů. Celková produkce na obyvatele v Česku v období mezi lety 2017 a 2018 podle CENIA meziročně stoupla o 9,1 % na 3555,7 kilogramu na obyvatele, a od roku 2009 tak došlo k jejímu navýšení o 15,6 %.

„Celková produkce odpadů na obyvatele souvisí především s aktuálním stavem průmyslu, se stavební a demoliční činností, sanací starých ekologických zátěží, zaváděním a používáním nejlepších dostupných technik i s demografickými charakteristikami kraje,“ vysvětluje zpráva. V roce 2018 připadlo nejvíc odpadů na obyvatele v Jihomoravském kraji (4285,8 kilogramu).

Co se týče produkce komunálního odpadu na obyvatele, ani tam není situace lepší. Mezi lety 2017 až 2018 meziročně vzrostla o 1,3 % na hodnotu 544,1 kilogramu na hlavu. Od roku 2009 je to nárůst o 7,2 %. Dlouhodobě je vyšší ve Středočeském kraji, kde činila produkce v loňském roce 591,5 kilogramu na obyvatele. “Důvodem je významná koncentrace zařízení služeb, jejichž odpady se vedle odpadů z domácností rovněž započítávají do celkové produkce komunálních odpadů, ale také vysoká koncentrace obyvatel,“ vysvětluje CENIA ve zprávě.*

(sol)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *