Česko je v ekologicky obhospodařovaných plochách nad unijním průměrem

Plocha obhospodařovaná ekologickým zemědělstvím činila v roce 2018 v Evropské unii 13,4 milionu hektarů, což je 7,5 % z veškeré obdělávané půdy. Ve srovnání s rokem 2012 je to o třetinu více. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat. V České republice je tento podíl téměř dvojnásobný. Činil 14,8 %, což představuje 519 900 hektarů.

Největší podíl plochy obdělávané ekologickým způsobem mělo s 24,1 % Rakousko. Za ním se s podílem 20,6 % umístilo Estonsko a třetí skončilo s 20,3 % Švédsko. Nad deset procent zemědělské půdy obhospodařované ekologicky mají kromě České republiky ještě Itálie, Lotyšsko, Finsko a Slovinsko.

V Polsku se tímto způsobem v roce 2018 pracovalo na 484 700 hektarech, což je 3,3 %, v Maďarsku na 209 400 hektarech (3,9 %) a na Slovensku na 189 000 hektarech, tedy na 9,9 %.

Nejnižší podíl biofarem v roce 2018 měla Malta, a to 0,4 %, dále Rumunsko se svými 2,4 % a pak Británie, Irsko a Bulharsko se shodnými 2,6 %.

Ekologické zemědělství, někdy též biozemědělství, je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Nejdůležitější je pro něj ochrana životního prostředí, stejně jako ochrana volně žijících živočichů.*

(red)

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *