Kategorie:
Nezařazené

Biometan místo zemního plynu

Biometan může do roku 2030 nahradit zemní plyn ve čtvrtině domácností v Česku, tvrdí zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE) a oborového sdružení CZ Biom. Podle nich je reálné, že 150 až 200 bioplynových stanic přejde právě na výrobu biometanu, kterého budou dohromady vyrábět 500 milionů metrů krychlových ročně.

„Biometan nabízí novou možnost, jak efektivně využívat bioplyn, a v budoucnu bychom touto technologií rádi nahradili část výroby elektřiny z bioplynu. A to zejména tam, kde se při výrobě elektřiny a tepla nedaří teplo efektivně využít,“ řekl Jan Habart z CZ Biom. „V saldu českého zahraničního obchodu by půl miliarda metrů krychlových biometanu ušetřila asi tři miliardy korun za nákup zemního plynu z dovozu,“ doplnil předseda KOZE Štěpán Chalupa.

Podle odborníků půjde o nelehký proces, který je však dosažitelný, protože se opírá o existující infrastrukturu v ČR – to je vysoký stupeň plynofikace a zkušenosti s provozem bioplynových stanic. „Biometan ve formě bioCNG se ukazuje jako ekonomicky schůdnější než výroba jiných biopaliv druhé generace, které by měly postupně nahradit současná kontroverzní biopaliva vyráběná z řepky a dalších zemědělských plodin,“ řekl  uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

V roce 2017 fungovalo v Česku 404 zemědělských bioplynových stanic s instalovaným výkonem 318,2 megawattu (MW). Po odečtení stanic v čistírnách odpadních vod činila jejich výroba přes dva miliony megawatthodin (MWh) elektřiny, což odpovídá 26 % produkce  elektřiny z obnovitelných zdrojů a zhruba tříprocentní podíl na výrobě elektřiny při zahrnutí všech zdrojů. Přestavba bioplynové stanice na biometan stojí podle Habarta nižší desítky milionů korun.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *