ZVÝŠENÍ POPLATKŮ

Souhlas s navrhovaným zvýšením poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vyjádřila městská část Praha 1. Návrh počítá se čtyřprocentním zvýšením poplatku od 1. ledna příštího roku. Starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister tvrdí, že ani po tomto zvýšení nedojde k vyrovnání...

Souhlas s navrhovaným zvýšením poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vyjádřila městská část Praha 1. Návrh počítá se čtyřprocentním zvýšením poplatku od 1. ledna příštího roku. Starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister tvrdí, že ani po tomto zvýšení nedojde k vyrovnání příjmů a výdajů za poskytované služby. Městský rozpočet bude termické zneškodnění odpadu i nadále dotovat.

Na území Prahy 1 je nyní poplatek za odvoz odpadu 43 korun měsíčně na osobu, po navrhovaném zvýšení bude tento poplatek činit 45 korun měsíčně na osobu a reaguje na současné a očekávané zvyšování cen za pohonné hmoty. Návrh novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru, je zpracován na základě usnesení rady zastupitelstva hlavního města Prahy z 22. srpna letošního roku. Tímto usnesením vyslovila rada zastupitelstva souhlas s navýšením poplatku za komunální odpad o čtyři procenta. Jedná se o první zvýšení tohoto poplatku na území metropole od roku 1998.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *