Kategorie:
Nezařazené

Změna v ekologické újmě

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil sněmovně schválit beze změny vládní návrh, který upravuje postavení nestátních neziskových organizací v zákoně o předcházení ekologické újmě. V reakci na výtky Evropské komise by měl nově zákon výslovně stanovit, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové organizace založené za účelem ochrany životního prostředí. Komise tvrdí, že Česko příslušnou evropskou směrnici nezapracovalo do českého zákona správně.

Komise české straně vytýká, že hlavním postupem při řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření je řízení z moci úřední a na tento způsob se podle ní klade větší důraz než na řízení zahajované na žádost. Vláda proto navrhuje přeformulovat dotyčný paragraf v zákoně tak, aby řízení zahájené na žádost žadatele bylo postaveno na stejnou úroveň jako řízení z moci úřední. Vláda uvádí, že pokud by se zákon nezměnil, hrozily by Česku sankce zhruba až osm milionů korun měsíčně, a to až do doby, než stát zjedná nápravu.

„Obava, že novela by mohla poskytovat nevládním organizacím nástroje k blokování výstavby v České republice, je lichá,“ řekla členům výboru náměstkyně ministerstva životního prostředí Berenika Peštová. Poznamenala, že v tuzemsku nebyl dosud zaznamenán žádný případ takové ekologické újmy, který by si vyžádal uložení nápravných opatření podle tohoto zákona.

Žádost o zahájení řízení bude moci podle navrhovaného znění podat fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou újmou dotčena nebo je u ní takové dotčení pravděpodobné. Nově má být výslovně uvedeno, že o něj bude moci požádat i právnická osoba, která není založena za účelem podnikání a jejímž hlavním cílem je ochrana životního prostředí.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *