Kategorie:
Nezařazené

Základní informace o systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou. K ohlášení přepravy není nutné využívat systémů 3. stran (tzn. komerční software), veškerá funkcionalita pro splnění povinnosti bude dostupná v modulu.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP, registraci lze provádět již nyní – proces registrace najdete na portálu ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Pro úpravu systémů 3. stran byl vydán datový standard, který popisuje datovou strukturu a obsah výkonu agendy přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů budou postupně uveřejňovány na portálu ISPOP a na portálu SEPNO (předpokládaný termín spuštění portálu je prosinec 2017).*

Dotazy je možné směřovat na písemnou podporu EnviHELP.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Komentáře ke článku 3

  • Jason David

    Has it ever happened that you are unable to find a reliable, dependable and customer-centred writing service that has a good record of accomplishment? Therefore, when your mind is battling and grappling with toxic thoughts, then students should employ the mass of their diligence and should thus make use of the best UK Cheap essay writing service, which is Essay Writing Library.

  • William VRiley

    If you’re a student looking for a reliable and competent writing outlet on the internet, then head straight to Essays Tigers which is considered as one of the best Online Essay UK Writing Services. They have hired hard-working writers who’re fully committed to producing well written and proofread content on time. The service is extremely cheap and affordable as well.

  • Anna Martin

    The government passed these directions in the Environmental Protection Act(EPA-environmental assurance organization regulates administrative risky waste). Numerous urban communities have offices called HAZMAT( represents dangerous materials) that supervise any infringement and help discard risky materials. essaytigers.co.uk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *