Zákaz některých chemikálií v nových spotřebičích

Od soboty 1. července nesmí být na základě rozhodnutí Evropské unie prodávány nové televizní přijímače, počítače a další elektrické a elektronické přístroje, které obsahují nebezpečné chemikálie.

Po letech příprav vstupují v platnost pravidla pro vyloučení některých chemikálií z elektrických a elektronických zařízení, která každodenně používáme v domácnostech. V nových spotřebičích bude zakázáno užívat olovo, rtuť a kadmium, žárovky a svítidla určené pro domácnosti už nesmí obsahovat rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyletery (PBDE).

Tato opatření mají zaručit, že budou produkty elektrotechnického průmyslu bezpečnější, což by mělo chránit zdraví spotřebitelů a čistotu životního prostředí. Zákaz používání některých látek má také usnadnit recyklaci vysloužilých zařízení.

SPORY KOLEM NAŘÍZENÍ

Projednávání normy provázely rozsáhlé diskuse. Největší spor se vedl o regulaci bromovaných zpomalovačů hoření. Od 1. července 2006 musí elektrická a elektronická zařízení obsahovat méně než 0,1 % polybromovaných difenyletherů (PBDE) na základě evropské směrnice schválené v roce 2003.

V říjnu 2005 však Evropská komise vyhověla požadavkům výrobců bromovaných chemikálií a poskytla pro decaBDE (decabromodifenylether) výjimku. Za to byla kritizována nevládním organizacemi spotřebitelů, ochránců životního prostředí a zdravotníků.

Minulý týden Evropská komise členským státům dopisem zaslala výklad nařízení o elektrických a elektronických zařízeních, podle kterého smí tyto výrobky obsahovat méně než 0,1 % nonaBDE. Komerčně dostupné decaBDE ale obsahují okolo 3 % nonaBDE, a protože se používají v plastech, obvykle v koncentracích mezi 10 a 20 %. Proto by elektronika obsahující decaBDE velmi pravděpodobně překročila zákonné limity obsažené v příslušně evropské směrnici.

MUDr. Miroslav Šuta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *