Vyšel metodický pokyn k identifikačním číslům provozoven

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP).

Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) slouží k identifikaci provozovny subjektu. Přiděluje ho  provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP“.

IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu. Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“) (www.rzp.cz), který umožňuje vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku v souladu s § 60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění.

V souladu s čl. II odst. 4 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., je dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, povinen v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.*

 

Plné znění metodického pokynu i další informace jsou dostupné na webu Ministerstva životního prostředí.

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa

http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *