Vyplnění formuláře je spíše rutina

Zkušenosti s vyplňování formulářů pro žádost o IPPC nemá zatím u nás mnoho firem. Ještě méně z nich se podílelo přímo na jejich vypracování. Jednou z nich je Frýdecká skládka, a. s., která patřila mezi první podniky v oboru, které si to vyzkoušely, a jejichž zkušenosti zpracovatelé využívali při...

Zkušenosti s vyplňování formulářů pro žádost o IPPC nemá zatím u nás mnoho firem. Ještě méně z nich se podílelo přímo na jejich vypracování.

Jednou z nich je Frýdecká skládka, a. s., která patřila mezi první podniky v oboru, které si to vyzkoušely, a jejichž zkušenosti zpracovatelé využívali při dotažení formulářů do konečného tvaru. Na zkušenosti z tohoto procesu jsme se zeptali jejího ředitele Ing. Miroslava Volného.

Jak náročné se na základě vašich zkušeností jeví vyplnění žádosti o IPPC?

Myslím, že náročné to bude hlavně finančně. Buď firma formulář zpracuje sama, a pak bude potřebovat, aby se půl roku jeden člověk zabýval jen touto věcí, nebo si objedná firmu, která je na tuto činnost certifikována. Náklady odhaduji asi na 250 tisíc korun pro tak nevelkou firmu, jako jsme my.

Způsobovalo vám při vyplňování formuláře něco opravdu potíže?

Myslím, že formulář je nyní udělán tak, aby se dal vyplnit. Právě ty nevyplnitelné věci jsme si vyjasňovali v počátečním období, kdy Mgr. Vaněček (ISAtech) sestavoval formulář pro Ministerstvo životního prostředí. Některé věci, které bylo obtížné definovat, jsme dohodli, specifikovali požadavky atd. Zpočátku se mi vyplnění formuláře zdálo velmi obtížné. Potom už nastoupila spíše rutina, vyhledávání všech dokladů, jejich seřazení. To už složité nebylo.

Za normálních okolností bychom stejně žádali spoustu úřadů a organizací o vyjádření (ovzduší, voda, odpady) -je s tím spousta papírování, každý úřad má 30 dnů na vyjádření, takže se proces prodlužuje a komplikuje.

S IPPC se nemusí žádat na tolik adres a úřadů, postup je jednotný. Vidím pokrok v tom, že nebude nutné oslovovat více institucí, ale jen jedinou. Na druhé straně se mi zdá, že některé věci jsou až přehnané a zbytečně situaci komplikují.

Myslím, že hodně záleží na tom, jak je vybrán seznam staveb a činností, pro které IPPC musí být. Jestli byly vybrány jen ty činnosti a stavby, jejichž vliv na životní prostředí může být velký, pak je to v pořádku. Pokud ale budou vyjmenovány v IPPC spousty menších staveb nebo technologií, které nemají významný vliv na životní prostředí, pak to velmi zkomplikuje život firmám a podnikům, které chtějí stavět nebo zavádět technologii. Takže hodně záleží na legislativě.

V IPPC se mluví často o nejlepších dostupných technologiích (BAT). Setkal jsem se s BAT pro skládky?

U každého oboru lze najít a vyhledat technologie, které jsou v současnosti nejlepší v oboru. Při žádosti o IPPC se bude srovnávat, jestli technologie a postupy žadatele vyhovují těm nejlepším technologiím, které budou definovány jako BAT. Vždycky ale bude otázka, zda lze nejlepší dostupnou technologii u nás zavést. Někdy je v daných podmínkách vhodnější použít technologii, které je třeba v pokroku o stupínek níž, ale je realizovatelná.

-jhm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *