Moderátor:
Ing. Roman Paleček

Využití strojů na alternativní pohon v komunálních službách

Ing. František Hodan