Moderátor:
Ivan Ryšavý

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Na téma Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje hovoříme s Ing. Klárou Dostálovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj  pro řízení sekce regionálního rozvoje.
Otázky klade Ivan Ryšavý, šéfredaktor časopisu Moderní obec.