Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná

Specifika zpětného odběru a recyklace přenosných baterií

RNDr. Petr KRATOCHVÍL