Moderátor:
Mgr. Ivan Ryšavý

Protierozní zelené pásy může vytvářet i každá obec

Ing. arch.  Klára Salzmann a  Ing. Pavel Čížek